Par izstādēm un pasākumiem aprīlī.

Literatūras izstādes; 

     Rakstniekam Andrejam Skailim-90.

     Dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai- 80.

     Rakstniecei Ilzei Indrānei-90.

     Dzejniekam, tulkotājam Pēterim Brūverim-60.

     "Raibu raibās Lieldienas".

Pasākumi:

     Radošās darbnīcas "Krāsainās Lieldienas".

     Bibliotēku nedēļas aktivitātes.

Ziņu sagatavoja:

Daina Baltā

Tagi: Izstāde