Par izstādēm un pasākumiem martā.

Izstādes: "Sieviete- Tu esi trausla puķe".

               "Jūs lauzāt mūsu sirdis, bet Latvija sirdī brva bij".

               Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim-145.

Pasākumi: E-prasmju nedēļas pasākumi.