Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Izstādes: Dzejniecei Mirdzai Ķempei-110

               Dramaturģei, dzejniecei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei-65

               Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei- 95

               Aktrisei Elzai Radziņai-100.

Pasākumi: Rīta stundas lasījums kopā PII "Mazputniņš vecākās grupas bērnie

" Esi pacietīgs, Pūk!".

Ziņu sagatavoja:

Daina Baltā

Tagi: Izstādes