Notikumi decembrī.

Izstādes:

Rakstniekam Zigmundam Skujiņam-90

"Četri pakāoieni ceļā uz Ziemasvētkiem".

"Ai bagāti Ziemassvētki".

Pasākumi:

Čaklo roku pulciņš- gatvosim Ziemassvētku apsveikumus.

"Ak eglīte, ak eglīte".

Ziņu sagatavoja:

Daina Baltā

Tagi: Izstādes