Par izstādēm bibliotēkā.

Literatūras un tematiskās izstādes jūnijā:

 

             Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 85.

             Dzejniecei Veltai Kaltiņai – 85.

            “Šī ir tikai mūsu diena,

               Dziļi sirdī ieslēgta…” (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena)

             "Ielīgo Jāņu nakti”.

              LMA studenta R.Baltā rotu izstāde.

Tagi: Izstādes