Par izstādēm un pasākumiem maijā.

Literatūras izstādes:

             Rakstniecei, tulkotājai Dagnijai Dreikai-65.

             Rakstniecei Laimdotai Sēlei - 65.

             Rakstniecei,dzejniecei Vizmai Belševicai-85.

             Aktierim Gunāram Cilinskim- 85.

             "Šodien tev dāvāšu ziedus visskaistākos".(veltīta Mātes diena)

Pasākumi:

        "Ir māte mani mācījusi".

        "Drīz jau skolnieks būšu es".

Tagi: Izstādes