Par aktivitātēm aprīlī-Malienas bibliotēkā.

Literatūras izstādes:

                    Rakstniekam Vikam-75.

                    Rakstniekam, dzejniekam L.Vāczemniekam-85.

                    Aktieriem R.Ancānam-70, Ē.Valteram-120.

Tematiskās izstādes, pasākumi:

                    "Putnu diena".

                    "Lieldienu Zaķis- mākslinieks".

                     Bibliotēku nedēļas aktivitātes.

Ziņu sagatavoja:
Daina Baltā

Tagi: Izstādes, pasākumi.