Izstādes un pasākumi Malienas bibliotēkā janvāra mēnesī.

Literatūras izstādes: Latviešu dzejniekam, tulkotājam ElsbergamK-55

                                 Rakstniecei Žuravskai Dz.- 75.

Tematiskas iztādes:"Brīvība,ticība, cerība,mīlestība."(veltīta barikāžu aizstāvjiem)

Akcija:"Grāmatu graugu ķēde."

Ziņu sagatavoja:
Daina Baltā

Tagi: Izstādes, pasākumi.