Par pasākumiem un izstādēm marta mēnesī.

Literatūras izstādes.

Dzejniecei Lūcijai Sāgamežai- Nāgelei-85.

Dramaturgam Gunāram Priedem-85.

Tematiskās izstādes.

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīta izstāde " Latviešu pēdas Sibīrijā."

"Lielā diena atnākusi, olām ceļu pavērusi."

Pasākumi.

E-prasmju nedēļas ietvaros.

Konsultācijas par e-pakalpojumiem un to izmantošanu.

"Jaukais pasaku portāls."

Datu bāzes un to izmantošana.

 

Ziņu sagatavoja:
D.Baltā

Tagi: izstādes un pasākumi.