Par pasākumiem un izstādēm decembra mēnesī.

Literatūras izstādes:

Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim Andrejam Upītim-135.

Rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai-115.

Rakstniekam Bruno Saulītim-90.

Tematiskās izstādes:

"Četri pakāpieni ceļā."

"Ai, bagāti Ziemassvētki."

Pasākumi:

Sadrbībā ar tautas namu "Veļot sniega kamoliņu."

Ziņu sagatavoja:
Daina Baltā