14.februārī Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkts organizēja lekciju “Izaugsme un investīcijas”.

Lai valsts ekonomika attīstītos vienmērīgi un tiktu sasniegts vidējais Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikas līmenis, ir jākāpina darba ražīgums, jāpalielina investīciju apjoms un jānovērš darbaspēka deficīts. Vajadzības daudzkārt pārsniedz finansēšanas iespējas, tāpēc investīcijām ir jābūt pārdomātām, ilgtspējīgām un vērstām uz rezultātu. Pēc lekcijā dzirdētā droši var apgalvot, ka Madonas novadā tiek domāts par izaugsmi un par investīciju piesaisti, kas nodrošina veiksmīgu novada attīstību.

Iedvesmojošu un visaptverošu lekciju par investīcijām un izaugsmi pasākuma mērķauditorijai strādājošajiem no Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadiem - sniedza Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāja p.i., galvenā speciāliste Ilze Vogina, kuras prezentācijā bija iekļauts liels apjoms viegli pārskatāmas, visaptverošas un noderīgas informācijas.

Lekcijas sākumā Ilze Vogina sniedza vispārīgu informāciju par Madonas novadu, kurš ir trešais lielākais novads Latvijā (2153 km2), tajā ietilpst 14 pagasti un pilsēta. Kopējais novada iedzīvotāju skaits ir 24452, no tiem 52% sievietes un 48% vīrieši. 64% no pašvaldības iedzīvotājiem ir darbspējas vecumā, 22 % pēc darbspējas vecuma, 14% - līdz darbspējas vecumam. Reģistrētais bezdarba līmenis Madonas novadā ir 8,2%.

2017.gadā Madonas novadā bija reģistrētas 1835 fiziskas personas un 1965 uzņēmumi, no kuriem 94% mikro uzņēmumi, 5,4% mazie, 0,5% vidējie un 0,1% lielie. Vispārstāvētākā nozare Madonas novadā ir lauksaimniecība un mežsaimniecība – 51%; tirdzniecības uzņēmumi – 10%, apstrādes rūpniecība – 10%, profesionālo, tehnisko pakalpojumu nozare – 10%, bet pārējās nozares – 19%.

Grantu konkursā – biznesa ideju konkurss “Madona var labāk!” laika posmā no 2013. gada līdz 2017. gadam kopumā iesniegtas 126 idejas, atbalstu saņēmušas 84 no idejām, kā rezultātā reģistrēti 46 jauni uzņēmumi, bet atbalstu attīstībai saņēmuši 38 jau strādājošie uzņēmumi. Uzņēmēju sadarbības projektu līdzfinansēšanas konkursa iespējas izmantojuši 18 uzņēmumi, kuri ieguvuši līdzekļus mārketinga aktivitātēm.

Šogad ieviests jauns Grantu konkurss “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā”, lai motivētu vietējos uzņēmējus sakārtot savus uzņēmumus, sertificēties un ieviest standartus.

Projektā “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” 112 uzņēmumu piedāvājumam iesniegti 845 pieteikumi, kā rezultātā 155 jaunieši tikuši pie darba vietām vasaras mēnešos.

Tāpat investēts tiek arī nākamajā uzņēmēju paaudzē, ne vien organizējot uzņēmējdarbības seminārus un piedaloties ekonomikas stundās, bet sniedzot atbalstu skolēnu mācību firmu dalībai vietējās un starptautiskās izstādēs un tirdziņos, finansējot novada skolu dalības maksu “Junior Achievement Latvia” programmā.

Notiek aktīvs darbs pie investīciju projektiem infrastruktūras sakārtošanai – ceļiem, siltumtrases, ūdens un kanalizācijas vada izbūvei, ielu pārbūvei un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūvei industriālajā teritorijā, autoceļu pārbūvei.

Tiek strādāts pie vietējā mārketinga plāna, izstrādāts zīmols “Ražots Madonas novadā”, izveidota ražotāju un amatnieku mājas lapa www.razotsmadona.lv, tiek organizētas izstādes un gadatirgi, kā arī sniegta palīdzība vietējiem uzņēmējiem, lai viņi šajās aktivitātēs varētu iesaistīties.

Lai izskaustu negodīgu ogu un augļu tirgotāju esamību Madonā, kur, piemēram, no Polijas ievestās ogas tiek uzdotas par Latvijā audzētām, ieviesta vietējo ogu un augļu audzētāju identifikācijas zīme.

Pašvaldība sniegusi organizatorisku atbalstu un līdzfinansējumu biedrības “Madonas novada gaļas ražotāju apvienība” mobilās kautuves izveides projektam. Kopumā jāatzīst, ka Madonas novada uzņēmēji tiek loloti un lutināti, maksimāli tiek domāts par uzņēmēju interesēm, nodrošinātas iespējas, lai uzņēmējdarbība novadā varētu augt un attīstīties.

Jau kā tradīcija ieviesti dažādi ikgadējie pasākumi: Ziemassvētku tirdziņš, Stādu gadatirgus, Kartupeļu svētki, Uzņēmēju parāde. Tāpat kā novada zīmolu var uzskatīt arī dažādos pasākumus tūrisma nozares attīstībai – ziemas aktivitātes, tūrisma rallijs Muzeju nakts ietvaros, 2 pagastu ekspedīcijas gadā, Lubāna mitrāja informācijas centra pasākumi, velodiena, Stirnu buks, Gaiziņkalna bulta, Vasaras ceļotāju akcija, Melleņu svētki, Mazie Aviācijas svētki, Ugunsskulptūru festivāls, Autotraks Gaiziņā, Peoniju svētki un Ezera Skaņas. Visi šie pasākumi nodrošina ne vien vietējo iedzīvotāju auditoriju, bet ar katru gadu piesaista arvien vairāk interesentus arī no citiem Latvijas novadiem.

Klātesošajiem bija iespēja gūt ieskatu par izglītības aktivitātēm jauniešiem, precīzāk par Jauniešu garantijas ziemas uzņemšanu, ar šo informāciju dalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras profesionālās izglītības projektu departamenta projektu vadības nodaļas eksperte-karjeras konsultante Vidzemes reģionā Inese Kalniņa.

Mācību laikā ir apmaksāta kopmītne, mācību līdzekļi, karjeras atbalsts, kvalifikācijas prakse. Mācību laikā pastāv iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Mācībām var pieteikties nestrādājošie jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Pieteikties var arī strādājošie vai pašnodarbinātie jaunieši, kuri ir vecumā no 17 līdz 24 gadiem.

Izvēlēties profesiju un iesniegt dokumentus profesionālās izglītības iestādē iespējams līdz 23. februārim! Plašāka informācija pieejama: http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/.

Ziņu sagatavoja:

Informāciju apkopoja:


Daiga Poča-Lapiņa


Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas informācijas punkta koordinatore


 

Tagi: seminārs, lekcija, Uzņēmējdarbība