Madonas novada bibliotēka darbojas saskaņā ar likumu un citiem normatīvajiem aktiem, tāpēc atgādinām Jums Jūsu tiesības un pienākumus, kas attiecas uz reprogrāfiskās reproducēšanas ierobežojumiem un fotografēšanu bibliotēkas organizētajos pasākumos.

Viena kalendāra gada periodā reprogrāfiski reproducēt personiskai lietošanai var vienu publicēta darba sadaļu (grāmatas nodaļu, avīzes vai žurnāla rakstu u.tml.), bet ne vairāk kā 15% (piecpadsmit procentus) no kopējā attiecīgā publicētā darba apjoma.

                                                                                   http://www.latrepro.lv/node/39    

 

NOTIS KOPĒT AIZLIEGTS!

 

Izņēmumi:

·         nošu reproducēšana ar autora atļauju; 

·         nošu reproducēšana ar atļauju no nošu izdevēja un autora.

* Reprogrāfiskā reproducēšana ir kopēšana uz kopētāja papīra formātā.


‌Bibliotēkā notiekošie pasākumi ir publiski.

Informējam, ka pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas var tikt publicētas sociālajos tīklos un interneta mājas lapā. 


Lūdzu informējiet bibliotekāru, ja nevēlaties, lai Jūs fotografē un fotogrāfijas ievieto internetā.

Ziņu sagatavoja:

Daiga Poča-Lapiņa


Madonas novada bibliotēkas


ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja

Tagi: Normatīvie akti