Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2016.gadā no 7. līdz 12.martam rīko jau septīto E-prasmju nedēļu Latvijā. E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 un European Get Online week 2016 ietvaros.

Aicinām apmeklēt E-prasmju nedēļas aktivitātes Madonas novada bibliotēkā:
8.martā plkst. 14:00

 

  • NVA Madonas filiāles karjeras konsultantes lekcija "NVA e-pakalpojumi Jūsu karjerai un nodarbinātībai"  E-pakalpojumi karjeras jomā (atbalsts profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas un karjeras plānošanas jautājumos; informācija par profesijām, izglītības iegūšanas iespējām), NVA CV/vakanču portāls, darba meklēšanas iespējas un ceļi, darba tirgus tendences. 
  • Madonas novada bibliotēkas e-resursu un elektroniskā kopkataloga piedāvātās iespējas.

 

07., 08., 10., 11.martā plkst. 10:00 –11:00

 

  • "Digitālās prasmes ikvienam" – apmācības un praktiskās nodarbības par e-pakalpojumiem, komunikāciju ar pašvaldības, valsts, ES institūcijām. 
Uz e-prasmju nedēļas aktivitātēm gaidīts ikviens interesents.