Šogad no 23.-27.martam visā Eiropā notiks E-prasmju nedēļa, Latvijā šāda iniciatīva tiek organizēta jau 6.reizi, arī EDIC Gulbenē Madonas filiāle, kas izvietota Madonas novada bibliotēkas telpās, šajā iniciatīvā iesaistās gadu no gada, dodot reģiona iedzīvotājiem apgūt jaunas e-prasmes.

 

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta GetOnline Week 2015 ietvaros un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 ietvaros, kas ir daļa no Grand Coalition for Digital Jobs iniciatīvas.

Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.

Arī Europe Direct informācijas centra Gulbenē Madonas filiāle šogad rīko Eiropas E-prasmju nedēļas aktivitātes:

No 23. - 27. martam no 10:00-11:00 piedāvājam:

IZGLĪTOJOŠAS PREZENTĀCIJAS UN PRAKTISKAS NODARBĪBAS BEZDARBNIEKIEM UN SENIORIEM, 

KĀ ARĪ CITIEM INTERESENTIEM

E-PRASMJU APGUVĒ UN INFORMĀCIJAS MEKLĒŠANĀ

PAR KOMUNIKĀCIJU AR PAŠVALDĪBAS, VALSTS, ES INSTITŪCIJĀM,

KĀ ARĪ PAR CITĀM JŪS INTERESĒJOŠĀM E-PRASMĒM.

Piedāvājumā:

  • Vispārīga iepazīšanās ar datoru, programmatūru;
  • Vienkāršas darbības internetā;
  • Komplicētākas darbības internetā (sarežģītāka meklēšana, klientu portāli, pašapkalpošanās sistēmas);
  • Drošība internetā;
  • Komunikācija ar valsts, pašvaldības, ES institūcijām;
  • Sociālie tīkli (Skype, Facebook, Draugiem.lv, Twitter);
  • u.c.

E-prasmju nedēļas galvenais mērķis – sociāli mazaizsargātām grupām (seniori, bezdarbnieki) dot iespēju apgūt jaunas prasmes, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, lai veiksmīgāk iekļautos ikdienas notikumos, e-komunikācijā ar iestādēm, kā arī darba tirgū.
 

Informāciju apkopoja:
‌Daiga Poča-Lapiņa,
‌EDIC Gulbenē Madonas filiāles koordinatore