E-prasmju nedēļa, ko organizē Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), visā Latvijā notiks no 23. – 27.martam.

Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2015 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstītības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā.

Aktuālajai informācijai  sekot: www.eprasmes.lv

 

Madonas novada bibliotēkā:

23.03.-27.03.10:00-11:00

Eiropa pilsoņiem – izglītojošas prezentācijas un praktiskas nodarbības bezdarbniekiem un senioriem e-prasmju apguvē un informācijas meklēšanā par komunikāciju ar pašvaldības, valsts, ES institūcijām.

 

Barkavas bibliotēkā:
 No 23.- 27. martam individuālās konsultācijas darbā ar datoru.
 25. martā plkst. 16.00 nodarbība " Internets- ikdienas nepieciešamība" 

 

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā no 24.-28.martam no plkst. 9.00-11.00
E-prasmes ikvienam:  e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu;
iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem

 

Dzelzavas pagasta 2. bibliotēkā  24. - 25. martā. 9.00-11.00 

,,E-pārvalde tavā ikdienā" - individuālas konsultācijas par e-pakalpojumiem - portālu:  www.e-latvenergo , www.latvija.lv  , www.eds.vid.gov.lv  un i-banku izmantošana.

 

Liezēres pagasta  bibliotēkā 23.03.- 27.03. plkst. 10.00-13.00 

Individuālas konsultācijas par deklarāciju iesniegšanu, aktualitātēm latvenergo, lattelecom portālos, rēķinu saņemšanu e-pastā u.c.

 25.un 26. martā no plkst. 13.00-16.00 konkurss skolēniem - ekspresjautājumi  Liezēres pamatskolas skolēniem par informācijas meklēšanu internetā un teksta noformēšanu.

 

Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēkā 23. -25. 03. 10:00-14:00

Pārvaldi informācijas sistēmu - informācijas meklēšana datubāzēs, tīmeklī un citos avotos

 

Ļaudonas pagasta bibliotēkā 27.03. 12:00- 13:00 

Esi moderns - apgūsti e-vidi! - apmācība senioriem un citiem interesentiem darbam AS "Latvenergo" klientu pašapkalpošanās portālā www.e-latvenergo.lv. - ātra, ērta, bez papildus izmaksām norēķināšanās par elektroenerģiju.

27.03. 14:00-15:00 Par drošu internetu! - skolēni tiks iepazīstināti ar interneta vietni www.drossinternets.lv;  kopīgi noskatīsimies pasaku kino "Čatiņš" portālā www.pasakas.net; diskusijas par tēmu

 

Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēkā  23.27.03.

Individuālas konsultācijas par e-pakalpojumiem- www.latvija.lv; i-bankas lietošana, e-resursi un to pieejamība bibliotēkā.

 

Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēkā 23.03. – 27.03.

 Zināšanas no paaudzes paaudzē-  senioriem un pensionāriem būs iespēja iemācīties darboties ar datoru un internetu, kā arī konsultācijās tiks sniegtas zināšanas, kā piekļūt Lursoft laikrakstu bibliotēkai, portālam bibliotēka lv., Letonika lv. un atbildēts uz  citiem interesējošiem jautājumiem. 

27.03. Karjeras un motivācijas informatīvā diena jauniešiem (IKT) Sarkaņu pamatskolas informātikas kabinetā - iespēja 9. klašu skolēniem iepazīties ar IKT nozari saistīto profesiju noslēpumiem, apmeklējot ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām saistītos uzņēmumus un organizācijas.  

 

Vestienas bibliotēkā 24.03.2015 no 8.00- 10.00

Aktivitāte: apmeklētāju iepazīstināšana ar www.kadastrs.lv , www.latvija.lv , http://news.lv/ mazpopulārajām  iespējām.

 

Ērgļu bibliotēkā 24.martā plkst.1000

 saieta namā (2.stāvā) seminārs „VSAA e-pakalpojumi” VSAA Madonas reģionālās nodaļas vadītāja Maija Biezā informēs:

- par elektroniski pieprasāmajiem VSAA pakalpojumiem;

- kāda informācija pieejama par VSAA uzkrātajiem datiem

 

Ērgļu vidusskolā (datorklasē) 27.martā plkst.1200 apmācības  Ērgļu novada pedagogiem „eTwinning rīki starptautiskajos izglītības projektos”

 

Jumurdas bibliotēkā 23.-27.03.  9.00 – 16.00

Esi drosmīgs! Iepazīsim interneta iespējas - Individuālas nodarbības pieaugušajiem datorzinībās bez priekšzināšanām. Rēķinu apmaksa; i-banka; VID deklarācijas.


Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar Lubānas pilsētas bibliotēku e-prasmju nedēļas ietvaros organizē semināru „Pa karjeras kāpnēm ar “ē”! 27. martā Lubānas bibliotēkā plkst. 14:00.

Mērķauditorija: skolēni, jaunieši, darba meklētāji.

Programmā: "NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinātībai" E-pakalpojumi karjeras jomā: atbalsts profesionālās piemērotības, pārkvalifikācijas un karjeras plānošanas jautājumos;   informācija par profesijām, izglītības iegūšanas iespējām. NVA CV/vakanču portāls, darba meklēšanas iespējas un ceļi, darba tirgus tendences.

 

Varakļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Varakļānu tautas bibliotēku e-prasmju nedēļas ietvaros rīko seminārus.

Varakļānu vidusskolā 23.martā plkst. 9.00 seminārs “Tavai karjerai un izaugsmei! ” Mērķauditorija skolēni un jaunieši – kam var noderēt prasmes e – vidē atrast piemērotu informāciju par iespējām attiecībā uz profesiju un darba meklējumiem. Programmā: “NVA pakalpojumi e-vidē karjerai un nodarbinātībai”, e-pakalpojumi karjeras jomā, informācija par profesijām un izglītības iegūšanas iespējām. NVA / CV vakanču portāls, darba meklēšanas iespējas, darba tirgus tendences.

26.martā plkst. 10.00 Varakļānu tautas bibliotēkā seminārs “VSAA e-pakalpojumi portālā Latvija.lv” Programmā: VSAA Pensiju un pabalstu daļas vadītāja Iveta Tropa informēs par to, kā, izmantojot https://www.latvija.lv , pieprasīt valsts sociālos pakalpojumus un uzzināt, kāda informācija pieejama VSAA datu bāzē. E-pakalpojumi nodrošina iespēju katrai personai saņemt šo informāciju portālā Latvija.lv.

 

Murmastienes bibliotēkā 26. un 27. martā no plkst.9.00 -13.00
aicināti visi interesenti uz pirmo iepazīšanos ar datoru un interneta piedāvātajām iespējām. Informācijas ieguve interneta portālos, darbs internetbankā, sociālie tīkli
un citi jautājumi pēc pasākuma dalībnieku ierosinājuma un interesēm.

Apkopoja D. Puķīte