Klāt Jaunais Zilās kazas gads, kas līdzi nes jaunus pienākumus, jaunas aktivitātes,  jaunus izaicinājumus, jaunu darba sparu. Nāc uz bibliotēku arī 2015.gadā, lai izglītotos, izklaidētos, atpūstos un smeltos iedvesmu no grāmatām, žurnāliem, līdzcilvēkiem.

Konferenču zālē:

 

Beļģu pastkaršu izstāde [POSTVAR]

 

Abonementā:

 

Izstādes:

* Valoda: tilts uz Eiropu;

* Laiks esi tu: rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai Repšei 55;
* Darels – neklātienes ceļabiedrs dabas kaleidoskopā : dabas zinātniekam, rakstniekam Džeraldam Darelam 90;

* Krievu rakstniekam, dramaturgam Antonam Čehovam 155

 

Uzziņu lasītavā:

 

Izstāde novadniekiem – 2015. gada jubilāriem

* „šai gadā vajadzētu

dvēseles namam

iestiklot

izsistās rūtis”

Dainai Grūbei  4.janvārī – 55

 

Tematiskā izstāde

* Zinātnes labirintos           

 

Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

 

* Izstāde „Latvija – Eiropas Savienības prezidējošā valsts 2015. gada 1. pusē”

 

Bērnu literatūras nodaļā:

 

* Izstāde „Lasītākās grāmatas – 2014”;

* „Visi gudri, visi skaisti” – Džeraldam Darelam – 90;

* 13.janvārī „Neesi Si-Si-Dra!” – konkurss 1.klašu skolēniem par pieklājību (11.01. Starptautiskā pieklājības diena);

* „Visi gudri, visi skaisti” – tematiskie grāmatu apskati par Džeralda Darela dzīvi un daiļradi;

* 29.janvārī UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” pasākums – ģimeņu vakars „Eiropa Madonā” – sarunas par kopīgo un atšķirīgo ar Vācijas pilsoņiem.

* 29.janvārī UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” aktivitāte „Eiropa pasaulē – Eiropas pilsonis Gruzijā” (senioru klubiņš „Pie kamīna”).