26.novembrī Madonas novada bibliotēkā noslēdzās projekta „Izglītības un karjeras iespējas jauniešiem” pēdējā aktivitāte, kura mērķis bija veicināt jauniešu pilnvērtīgu integrāciju izglītības sistēmā un darba tirgū. Projekts guvis atbalstu Madonas novada pašvaldības Izglītības programmu projektu konkursā-2014.

Projekts „Izglītības un karjeras iespējas jauniešiem”tika īstenots laika posmā no 2014.gada aprīļa līdz novembrim. Projekta uzdevumi bija noorganizēt semināru, praktiskās nodarbības un praktiskās apmācības jauniešiem, rosinot tos izzināt iespējas izglītības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā, lai sekmētu Madonas novada iedzīvotāju izglītības līmeņa paaugstināšanos un bezdarba mazināšanos jauniešu vidū.

28.maijā Madonas novada bibliotēkā notika seminārs - kā ceļvedis jauniešiem, kuri plāno uzsākt patstāvīgas darba gaitas, uzņēmējdarbību vai iesaistīties kādā no Eiropas mērogā piedāvātajām iespējām – Erasmus Plus, brīvprātīgais darbs u.c.

Uz semināru tika aicināti visu Madonas skolu vecāko klašu audzēkņi, kā arī jebkurš ieinteresētais. Seminārs tika sadalīts 3 blokos jeb paneļdiskusijās. 1.paneļdiskusija tika paredzēta uzņēmējdarbības jautājumiem. Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas galvenā speciāliste Ilze Vogina pastāstīja par jauniešu – topošo uzņēmēju iespējām Madonā, par uzņēmējdarbību Madonā kopumā un nodaļas realizētajām aktivitātēm uzņēmējdarbības veicināšanai Madonas novadā.

Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Līga Īvāne informēja parsaimnieciskās darbības reģistrēšanas iespējām, nodokļu maksāšanas režīmiem un grāmatvedības uzskaites organizēšanu, kā arī par deklarēšanos attālināti jeb Elektronisko deklarēšanās sistēmu. Galvenais secinājums pēc lekcijas: Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki ir atvērti komunikācijai ar sabiedrību, gatavi konsultēt ikvienu interesentu, ieteikt izdevīgākos risinājumus.

2.paneļdiskusija tika veltīta nodarbinātībaiŠajā paneļdiskusijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Komunikācijas daļas vecākā referente Jolanta Sermā stāstīja par jauniešu iespējām Eiropā - ERASMUS+ neformālās izglītības programmām - mobilitāti, Eiropas Brīvprātīgo darbu; Youthpass jeb Jaunatnes pasi neformālās izglītības atzīšanai,Euro Desk datu bāzi un Eiropas Jaunatnes portālu.

Izglītības jautājumi tika apspriesti 3.paneļdiskusijā. Šajā paneļdiskusijā kā eksperte tika pieaicināta Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta vecākā eksperte Nora Kalēja, kura stāstīja par karjeras atbalstu, studiju iespējām, profesiju pasaules iepazīšanu, starptautisko sadarbību, īpaši tika akcentēti noderīgie interneta resursi.

21. un 22. oktobrī notika otrā projekta aktivitāte – seminārs – praktiskā nodarbība „Kā sastādīt dzīves gājumu un motivācijas vēstuli”. Par šo aktivitāti īpašu interesi izrādīja Madonas Valsts ģimnāzijas pedagogi un audzēkņi.

Aktivitātes veiksmīgai norisei tika piesaistīta karjeras konsultante Inese Kalniņa. Lektore jauniešus iepazīstināja ar vispārīgo stāvokli darba tirgū, ar darbaspēka pieprasījumu, jauniešu bezdarbu. Tāpat I.Kalniņa pastāstīja par elementiem, kurus noteikti jāiekļauj dzīves gājuma aprakstā, kādā formā labāk sastādīt dzīves gājumu, īpaši pievēršoties Europass CV. Tāpat seminārā tika pieminēta Eiropas Valodu pase, kuru ieteicams pievienot pie dzīves gājuma.

Jaunieši nodarbību laikā varēja aizpildīt katrs savu CV formu, minēt profesijas, iepazīstoties ar konkrētajām amata prasībām, diskutēt un izzināt sev vēlamos jautājumus par jauniešu nodarbinātību un darba attiecību noformēšanu.

Savukārt, noslēdzošā projekta aktivitāte  - praktiskās apmācības „Kā sagatavoties darba intervijai” un „Kā prezentēt sevi darba intervijas laikā”- notika 26.novembrī. Aktivitātē iesaistījās skolēni no Madonas pilsētas 2.vidusskolas. Praktisko apmācību laikā jauniešiem bija iespēja uzklausīt praktiskus ieteikumus, kā sagatavoties darba intervijai un kā prezentēt sevi darba intervijas laikā. Skolēniem bija jāanalizē reāli piemēri, kas konkrētajā situācijā bijis pareizi un kas nepareizi. Apmācību noslēgumā jauniešiem bija iespēja aizpildīt anketu „Orientācija”, ar kuras palīdzību iespējams gūt vispārīgus priekšstatus par sev piemērotākajām profesionālās darbības jomām.

Kopumā projekts noritējis veiksmīgi, iesaistot un izglītojot 84 jauniešus no vairākām mācību iestādēm, dodot jauniešiem vispārīgu ieskatu iespējās un piedāvājumā izglītības un nodarbinātības jomā, apgūstot pamatiemaņas, kā pareizi sastādīt dzīves gājumu un motivācijas vēstuli, kā sagatavoties darba intervijai un kā sevi tajā veiksmīgi prezentēt.

Ziņu sagatavoja:
Daiga Lapiņa,
ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja

Tagi: Pasākumi, Projekti, aktivitātes