UNESCO Latvijā un pasaulē aktualizē vērtības, kas ir unikālas un saglabājamas gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, tāpēc no šī gada 13. – 19. oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) jau ceturto gadu rīko UNESCO nedēļu Latvijā, kas šogad būs veltīta stāstiem par mantojumu. Tās mērķis ir aktualizēt organizācijas idejas un vērtības, veicināt to kopšanu, izcelt labās prakses piemērus, to ieguldījumu nacionālu un starptautisku jautājumu attīstībā, kā arī piedāvāt platformu pieredzes apmaiņai un jaunām iniciatīvām.

„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā ir iekļautas Baltijas ceļa nozīmīgākās liecības, kas atspoguļo tā organizēšanu un norisi 1989. gadā. Lai vecinātu sabiedrības izpratni par šo zīmīgo notikumu un atzīmētu Baltijas ceļa 25. gadadienu, UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īsteno projektu „Baltijas ceļa stāsti”. Projekta ietvaros ikviens aicināts dokumentēt iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļu un tā norisi, lai nodrošinātu informācijas pieejamību virtuālajā vidē, bibliotēku un muzeju kolekcijās. Kopš 23. augusta ikviens var ierakstīt savu Baltijas ceļa stāstu gan interneta vietnē www.thebalticway.eu, gan Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ierakstu studijā

Projekta „Baltijas ceļa stāsti” laikā īstenotie pasākumi un apkopotie stāsti ir apliecinājuši, ka mantojums kļūst pieejams un izprotams, ja to iedzīvina pats cilvēks – caur savām atmiņām, dzīvesstāstiem, leģendām un nostāstiem. Tāpēc šogad UNESCO nedēļā ikviens aicināts iepazīt un iedzīvināt kultūras mantojumu, kas iekļauts kādā no UNESCO starptautiskajiem vai nacionālajiem sarakstiem caur personisko pieredzi vai kāda cita tuva cilvēka atmiņām, stāstiem vai leģendām.

 Iesaistoties projektā “Baltijas ceļa stāsti”, Madonas novada bibliotēkā augustā ikviens apmeklētājs varēja iepazīties ar literatūras izstādi “Madonas novads Baltijas ceļā, septembrī aicinājām uz  tikšanos ar tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu, bet 1. oktobrī bērnu literatūras nodaļā notika vēstures stunda 8. klašu skolēniem “Baltijas ceļš- ceļš uz brīvību”.

UNESCO nedēļā, no 13.-19. oktobrim, piedāvājam :

  • noskatīties fragmentus no filmas ”Latvijas atmoda kinohronikās”
  • patriotiskās stundas pamatskolas skolēniem “Baltijas ceļš”
  • 23. oktobrī sarunas par vēsturi ar senioriem Madonas BJC telpās

Kolektīvus apmeklējumus lūdzu pieteikt iepriekš pa tālruni 64821926.

 

UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīkla “Stāstu bibliotēkas” koordinatore  Līga Fiļipova