10 septembrī Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību un skolu bibliotēku darbinieku seminārs, bet 11:00 uz tikšanos ar Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju Daini Īvānu un 13:00 uz tikšanos ar grāmatu autori Andu Līci un Elīnu Līci gaidīts ikviens interesents!

 

Plašāk:  http://www.madona.lv/biblioteka/ui/?n=aktualitates&fu=read&id=1504&ln=lv