12.martā  semināru Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekiem.

Semināra programmā:

10:00 - 10:30  E-grāmatas – starp vēlmēm un realitāti; Projekts "Bibliotēkas – mūžizglītības rezultātu izmantotājas un izplatītājas. Atbalsts Mūžizglītības programmas rezultātu ilgtspējai". Daiga Lapiņa, MNB lasītavu vadītāja

10:30 – 11:30  Bibliotēku darba aktualitātes, Imelda Saulīte, Madonas novada  bibliotēkas direktore, Daiga Puķīte, MNB direktores vietniece metodiskajā darbā, MNB speciālisti

12:00 -   BIS Alise – iespējas un pielietojums, Sarmīte Pogule, Tieto Latvia   SIA funkcionālais konsultants

 

Daiga Puķīte,
MNB direktores vietniece metodiskajā darbā

Tagi: seminārs