Klāt pirmais pavasara mēnesi ar plaukstošiem pumpuriem, putnu treļļiem un spirgto gaisu. Nāc uz bibliotēku un noskaidro īsto sējas laiku, iedvesmojies no grāmatām, žurnāliem, eksponētajām izstādēm un mūsu organizētajām aktivitātēm.

4.martā plkst. 11:30 Madonas pilsētas 1.vidusskolā un plkst. 14:15 Cesvaines vidusskolā tikšanās ar Eiropas Parlamenta informācijas biroja sabiedrisko attiecību pārstāvi Daci Skadiņu un Eiropas Parlamenta informācijas biroja stažieriem: prezentācija par Eiropas Parlamentu, Eiropas Parlamenta vēlēšanām un pilsoņu tiesībām balsot.

 

24.-30.marts Eiropas e-prasmju nedēļas aktivitātes.

 

Martā UNESCO projekta „Stāstu bibliotēkas” pasākums - konkurss sākumskolas skolēniem „Mini manu mīkliņu, mazo bērniņ”.

 

Abonementā:

 

Izstādes rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem, kuru vārds saistās ar Madonas reģionu:

* „Kordiriģentam Teodoram Reiteram 130”

 

Izstādes rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem:

* „Esmu tik laimīgs! tik vieglis man prāts! Spārni ja būtu man, spārnos es laistos” : Vilim Plūdonim 140;
* „Pasaules plauksta” : Aīdai Niedrai 115;

 

Tematiskā izstādes:

* „Ūdens bagātība (Pasaules ūdens diena, 22. marts)”;

* „Pieminot 1945. gada 25. martā izsūtītos”

 

Uzziņu lasītavā:

 

Izstāžu cikls novada autoriem – šī gada jubilāriem:

* Izstāde „„Latvietis – zemes un tautas vēstures vidū” : Visvaldim Lācim - 90””

 

Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

 

* Izstādes „24.maijs - Eiropas Parlamenta vēlēšanas

 

Bērnu literatūras nodaļā:

 

Literatūras izstādes:

* „Jānim Širmanim - 110”;

* „Aiz stūra” : Vikam – 75;

* „Kad zeme mostas”