13.novembrī bibliotēkā notiks seminārs Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldību bibliotēku darbiniekiem.

10:00 – 10:30   Madonas novada pašvaldības pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā
Romāns Hačatrjans, Madonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas vadītājs

 

10:30 - 11:10   lekcija „Ieskats Latvijas kultūrvēsturē: nacionālo simbolu izveide”.
Grāmatas „Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19.gs. beigās un 20.gadsimtā” prezentācija
Anete Karlsone,  Dr.hist. LU Latvijas Vēstures institūta Etnoloģijas  pētniece
‍* Lekcija tapusi projekta "Europe Direct" ietvaros.

 

11:10 – 11:55 Jaunā dzejas krājuma „akmensrite” autore Anita Skrjabe un Barkavas    kultūras nama jaunrades studijas „Pirmatne” pārstāvji (Ilze Zepa, Kristaps Vēvers un Zeltīte Dūrīte)

 

12:20- 13:00   Aktualitātes bibliotēku darbā
‍MNB speciālisti

 

13:00 - 13:50  Tikšanās ar bērnu grāmatu autori, izdevēju Inesi Zanderi

 

No 9:00 darbosies I/K Virja grāmatu galds.
 

Ziņu sagatavoja:
Daiga Puķīte,
‍direktores vietniece metodiskajā darbā

Tagi: Semināri