Jū ijs – saules un siltuma pielietais skolas brīvdienu un atvaļinājumu laiks, vasaras saulgriežu mēnesis, kad pastāv vilinājums aktīvo darbošanos pa dārziem nomainīt pret laisku atpūtu pie ūdens tilpnēm, lasot aizraujošu grāmatu un populārzinātniskos žurnālus vai sportošanu papildinot ar audiogrāmatu vai mūzikas ierakstiem.

12,jūnijā bibliotēka slēgta – Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku darbinieku izbraukumseminārs.

14.jūnijā informatīvais seminārs uzņēmējiem par EIRO ieviešanas jautājumiem (sekojiet līdzi papildus informācijai).

Konferenču zālē:

* Izstāde „Madonas bibliotēka pasaules  telpā”

Abonementā:

Izstādes rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem

* „Mīlestības infraskaņas” : Rakstniekam Jānim Mauliņam 80;

* „Mīli savu tuvāko” : vācu rakstniekam Ē. M. Remarkam 115

Tematiskās izstādes

* „ANO Vides aizsardzības diena”;

* „Kā aizlauzts koka zars...”;

* „Kursim Jāņu uguntiņas „

Uzziņu lasītavā:

Tematiskā izstāde

* „Pie Jāņu nakts ugunskura”

Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

* Izstāde: „Vasarā plāno ceļojumu...?".

Bērnu literatūras nodaļā:

* Grāmatu izstāde „Vasaras saulgrieži”