13 februārī plkst. 11:15 aicinām ikvienu interesentu, lai noklausītos lekciju par Centrālās Statistikas pārvaldes datu iegūšanas iespējām, kā arī par Eurostat datubāzēm, ko lasīs Centrālās Statistikas pārvaldes vecākā referente Līga Reinfelde un Eurostat datu lietotāju atbalsta centra dalībniece Sanda Roze.

Centrālā Statistikas pārvalde irgalvenā valsts statistikas darbu veicēja un koordinatore valstī. Tā ir atbildīga par valsts statistikas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot no respondentiem saņemto informāciju.

Eurostat ir  Eiropas Savienības Statistikas birojs, kas vāc datus no valstu statistikas iestādēm (tai skaitā LR CSP) un citām kompetentām institūcijām un nodrošina to saskaņošanu pēc vienotas metodoloģijas; publicē oficiālu, saskaņotu statistisko informāciju par Eiropas Savienības, eirozonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm; piedāvā salīdzināmus, ticamus un objektīvus datus par vienmēr mainīgo Eiropu; atspoguļo informāciju valstu un reģionu līmenī par paplašināto Eiropas Savienību, kandidātvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm /http://csb.gov.lv/par-mums/par-mums-8272.html/.

Gan ikdienas darbā, gan mācību procesā nereti ir nepieciešami salīdzinošie statistikas dati noteiktā laika periodā, kas ērti pieejami mums ikvienam: Latvijas mērogā – Centrālās Statistikas pārvaldes datu bāzēs, bet Eiropas mērogā – Eurostat datu bāzēs /http://www.csb.gov.lv/dati/kas-ir-eurostat-28272.html/. Lai noskaidrotu, kā pareizi atlasīt datus un kādas iespējas piedāvā abu statistikas biroju datu bāzes, atnāc un noskaidro 13.februārī plkst. 11:15.