Februārī paralēli ikdienišķajiem pakalpojumiem, piedāvājam saviem lasītājiem tikšanās ar jaunajiem dramaturgiem, kā arī īpašas aktivitātes bērniem.

1. februārī

Rasa Bugavičute, Jānis Balodis

- 11. 35 - 12. 15 - Madonas pilsētas 2. vsk .

- 13. 15 - 14. 15 - tikšanās ar BJC teātra pulciņa dalībniekiem Kultūras namā Madonas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrāKubs

 

5. februārī

Edgars Niklasons, Sandija Kalniņa, Rihards, Svjatskis

- 11. 50 - 12. 30 Madonas pilsētas 1. vsk.

- 13. 30 - 14. 30 Madonas novada bibliotēkā tikšanās ar Madonas reģiona skolu teātru pulciņu dalībniekiem un to v. - tājiem + interesenti

 

13. februārī

Madara Rutkeviča, Agnese Rutkeviča

- 12. 00 - 13. 00 - Praulienas pamatskola 8. un 9. kl. + interesenti

- 13. 30 - 14. 30 - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldību un skolu bibliotekāru seminārs + interesenti

 

Konferenču zālē:

 

* Madonas mākslinieku darbu izstāde „Balts un pūkains”.

 

Abonementā:

 

Izstādes rakstniekiem, dzejniekiem, kultūras un sabiedriskiem darbiniekiem

* „Es visu mūžu mīlējusi esmu” : Dzejniecei Ārijai Elksnei 85;

* „Es tevi nevaru pamest vienu” Rakstniekam Ēvaldam Vilkam 90;
* „Valodniekam Jānim Endzelīnam 140”.

 

Tematiskās izstādes

* „No gudro padomu lādes”;

* „Es balts uz baltā Baltijas krasta” : Lietuvas Republikas proklamēšanas dienai;

* „Vai zini zemi Peipusmalā, kas līdz pat Baltu jūrai steidz” : Igaunijas Republikas proklamēšanas dienai

 

Uzziņu lasītavā:

 

Izstāžu cikla novada autoriem – šī gada jubilāriem

* „-Ej, pastāsti par savu sauli,

Par zvaigznēm, kas tev bija” /M.Bārbale/

8.februārī Martai Bārbalei – 80

 

*„- tā es tev stāstu

Un stāstu

Un priecājos

Kā tu neklausies” /G.Tarvids/

25.februārī Gunvaldim Tarvidam - 50

 

Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

 

* Izstāde: „Eiropas pilsoņu gads - 2013”.

 

Bērnu literatūras nodaļā:

 

* Grāmatu izstāde „Laimes sēkliņa”- Margaritai Stārastei;

* Grāmatu izstāde „Ceļojums”- Žilam Vernam - 185;

* Grāmatu izstāde ‘Lietuva un lietuvieši”

* Radošajās nodarbībās tapušo darbu izstāde „Lietuviešu pasakas Madonas bērnu ilustrācijās”

* No 23.februāra līdz 11.martam grāmatu izstāde „Par Igauniju un igauņiem” (Igaunijas neatkarības dienai)

 

Tematiski bērnu rīti „ Laimes sēkliņa” – par Margaritas Stārastes daiļradi.

Dalība Net-Safe Latvia  aktivitātēs- konkursi, tematiskas nodarbības.

Interaktīvas  nodarbības „Mūsu kaimiņi- lietuvieši” – kopīgi lasām lietuviešu tautas pasakas, ilustrējam tās, izveidoto darbu izstāde. (Lietuvas Republikas proklamēšanas dienai).

28.februārī tematiska pēcpusdiena „Esi mans draugs”.