MNB VKKF iesniegtā projekta „Literārais maratons: Iepazīsimies” ietvaros veiksmīgi aizritējuši divi posmi:

 

1. cikls 2012. gada marts - maijs - jaunie prozas autori jauniešiem;

2. cikls 2012. gada septembris - novembris - jaunie dzejas autori jauniešiem.

 

Atbalstīts MNB iesniegtā projekta

 3. cikls 2012. gada novembris - 2013. gada februāris -

„Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie  dramaturģijas autori jauniešiem” 

 

Plānotās tikšanās Madonā:

 

1. februārī

 

Rasa Bugavičute, Jānis Balodis

 

- 11. 35 - 12. 15 - Madonas pilsētas 2. vsk .

 

- 13. 15 - 14. 15 - tikšanās ar BJC teātra pulciņa dalībniekiem Kultūras namā Madonas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrāKubs

 

5. februārī

 

Edgars Niklasons, Sandija Kalniņa, Rihards, Svjatskis

 

- 11. 50 - 12. 30 Madonas pilsētas 1. vsk.

 

- 13. 30 - 14. 30 Madonas novada bibliotēkā tikšanās ar Madonas reģiona skolu teātru pulciņu dalībniekiem un to v. - tājiem + interesenti

 

13. februārī

 

Madara Rutkeviča, Agnese Rutkeviča

 

- 12. 00 - 13. 00 - Praulienas pamatskola 8. un 9. kl. + interesenti

 

- 13. 30 - 14. 30 - Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldību un skolu bibliotekāru seminārs + interesenti