„Bibliotēka ir ļoti laba lieta. Grāmatas mums palīdz iegūt jaunas zināšanas! Lai smeltos zināšanas nav jābrauc uz tirgu, bet jāiet uz bibliotēku! „- šīs ir tikai dažas no Madonas pilsētas 2.vidusskolas 3.klases skolnieku atziņām par bibliotēku, grāmatām un lasīšanu.

Eiropas Komisijas pētījumi atklāj, ka piektā daļa padsmitnieku un ļoti daudzi pieaugušie ir neprasmīgi lasītāji. Pēdējos gados Eiropas  valstis ir veltījušas ievērojamas pūles, lai pilnveidotu lasītprasmes mācīšanas vadlīnijas un veicinātu labākās pedagoģiskās prakses piemēru izplatību. Par vispārpieņemtu praksi Eiropā kļūst lasītmācīšanās pamatu likšana jau pirmsskolas pakāpē. Skolas arvien vairāk lasīšanas mācīšanai sāk izmantot daudzveidīgus materiālus. Lasītprasmi apgūst arī citu mācību priekšmetu apgūšanas laikā, tā veicinot lasītā teksta izpratni dažādā kontekstā. Taču neviena no atsevišķām rīcībpolitikas pieejām negarantē panākumus visos gadījumos. Tikai sadarbojoties vecākiem, skolai un visai sabiedrībai iespējams panākt lasītprasmes uzlabošanos visās vecuma grupās.

Skolotāja Alla Sniedze ar saviem bērniem ir ilggadīga bibliotēkas apmeklētāja un  aizrautīga lasītāja. Viņu satrauc audzināmās klases  skolēnu lasītprasme/ lasītneprasme un tāpēc tiek meklēti veidi kā to uzlabot. Šī mācību gada sākumā, kārtējo reizi apmeklējot bibliotēku, skolotāja ierosināja mērķtiecīgi un ilgtermiņā ( visu 2012./2013.m.g.)  sadarboties viņas audzināmajai 3.klasei un bibliotēkai, lai kopīgiem spēkiem veicinātu skolēnu interesi par lasīšanu ne tikai, lai uzlabotu sekmes skolā, bet arī kā lietderīgu brīvā laika pavadīšanu. Šī vienošanās paredzēja, ka  3. klases skolēni 2 reizes mēnesī audzināšanas stundas laikā kopīgi apmeklē bibliotēku, lai iepazītos  ar jaunāko  literatūru, atpūstos, piedalītos bibliotēkas aktivitātēs.

Aizvadīts pirmais mācību semestris, varam izvērtēt padarīto. Kā atzīst klases audzinātāja, tagad  stundu starpbrīžos var dzirdēt bērnu sarunas par izlasīto un diskusijas par grāmatām. Regulārie  bibliotēkas apmeklējumi kļuvuši par ikdienas nepieciešamību daudziem bērniem, uzlabojusies skolēnu lasītprasme un parādījusies interese ( niecīga, bet tomēr)  par grāmatām pat tiem audzēkņiem, kas brīvo laiku pavadīja tikai pie tv vai datora. Decembrī, kad visi gatavojās svētkiem, kopīgais bibliotēkas apmeklējums netika plānots, bet paši bērni atgādināja, ka laiks iet uz bibliotēku.  Patīkami, ka pēc liecību saņemšanas, atlikušo dienu bērni pavadīja bibliotēkā. Līdzi atnesot pašgatavotu eglīti ar vēlējumiem.

Plānojot  aktivitātes 3. klases skolēniem  šajā mācību semestrī,  ar skolotāju  Allu Sniedzi vienojāmies, ka bibliotēkas apmeklējumi tiks piesaistīti mācību vielai latviešu valodā, lai skolēniem sniegtu plašāku ieskatu konkrētā autora daiļradē.  Pirmā tikšanās šajā gadā plānota 21. janvārī. Lasīsim un iepazīsim izcilā latviešu bērnu dzejnieka Jāņa Baltvilka daiļradi.

Paldies skolotājai Allai par iniciatīvu un sadarbību.

Ziņu sagatavoja:
Līga Fiļipova
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Tagi: Pasākumi, Aktivitātes