Fe ruārī Madonā būs iespēja tikties ar jaunajiem dramaturgiem - Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie  dramaturģijas autori jauniešiem” ietvaros.

MNB VKKF iesniegtā projekta „Literārais maratons: Iepazīsimies” ietvaros veiksmīgi aizritējuši divi posmi:
1. cikls 2012. gada marts - maijs - jaunie prozas autori jauniešiem;
2. cikls 2012. gada septembris - novembris - jaunie dzejas autori jauniešiem.

Atbalstīts MNB iesniegtā projekta 3. cikls 2012. gada novembris - 2013. gada februāris - „Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie  dramaturģijas autori jauniešiem” 

Plānotās tikšanās Madonā:

1. februārī
Rasa Bugavičute, Jānis Balodis

5. februārī
Edgars Niklasons, Sandija Kalniņa, Rihards, Svjatskis

 

 

13. februārī

 Madara Rutkeviča, Agnese Rutkeviča

*Tikšanās vietas un laiki vēl tiks precizēti.