Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs tā norisināsies jau 16. reizi, Latvijā - 15. reizi, bet Madonas reģionā-10.

Kopš 2003. gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā aktīvi piedalās Madonas reģiona  bibliotēkas. Šogad dalībai projektā pieteikušas 3 skolu bibliotēkas- Ļaudonas A. Eglīša vsk., Madonas Valsts ģimnāzijas un Cesvaines internātskolas, un 11 pašvaldību bibliotēkas- Bērzaunes pagasta, Dzelzavas pagasta 1. Lubānas pilsētas bērnu literatūras nodaļa, Sarkaņu pagasta, Praulienas pagasta, Lazdonas pagasta, Murmastienes pagasta , Stirnienes pagasta, Barkavas pagasta un Madonas novada bibliotēka.

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā notikušas 29 aktivitātes, kurās piedalījušies 520 interesenti. Noorganizētas 14 grāmatu izstādes.

 Aktīvi un radoši Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa norisinājās A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā (bibliotekāre Dzintra Viļeviča), Dzelzavas pagasta 1.bibliotēkā, Murmastienes pagasta , Barkavas un Lazdonas pagasta bibliotēkās.

Madonas novada bibliotēka Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa piedalās 10. reizi. Nedēļas laikā organizētas 10 aktivitātes, nu kurām visvairāk apmeklētā – radošā darbnīca „Cimdudukša un Zeķuzaķa neparastie piedzīvojumi”( 103 dalībnieki).

Ne tikai cilvēki ir dažādi, bet arī grāmatas! Par to pārliecinājās PII „Saulīte” ’Kāpēcēnu” grupiņas bērni. Kopīgi salīdzinājām grāmatu lielumu, izrādījās, ka dažas ir pat lielākas par pašiem bērniem

 Īpašs paldies par aktīvu līdzdalību Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātēs  Madonas 2.vsk. 3.klases skolēniem un audzinātājai Allai Sniedzei.
 
Kopumā Madonas novada bibliotēkā tika noorganizētas 10  aktivitātes, kurās piedalījās 217 interesenti.

Ziņu sagatavoja:
Līga Fiļipova
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Tagi: Pasākumi, Aktivitātes