No oktobra līdz novembrim skolām un bibliotēkām piedāvāsim vairākas tikšanās, sarunas un diskusijas ar Latvijas jaunajiem  autoriem, kuri izdevuši pirmās dzejas grāmatas, paspējuši gūt atzinību, tulko, piedalās dzejas aktivitātēs Latvijā, tagad aicināsim viņus paviesoties pie mums Madonas reģionā.

Oktobra mēnesī Madonā un tās apkaimē viesosies:

-         3.oktobrī tikšanās ar Andri Ogriņu (Madonas pilsētas 2.vidusskolā un Madonas Valsts ģimnāzijā);

-         10.oktobrī tikšanās ar Kārli Vērdiņu un Martu Pujātu (Madonas Valsts ģimnāzijā, Madonas novada bibliotēkā);

-         26.oktobrī tikšanās ar Arvi Viguli, Annu Auziņu

Novembrī būs iespēja tikties ar Ingmāru Balodi, Krišjāni Zeļģi, Ingu Gaili un Tomu Treibergu.

* Projektu: „Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie  dzejas autori jauniešiem” atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.


Konferenču zālē:

* No 15.septembra līdz 15.oktobrim Francijas Institūta Latvijā sagatavotā afišu izstāde „Aizjūras bioloģiskā daudzveidība”
* No 17.oktobra LNB ceļojošā izstāde "FINEST: Latviešu, igauņu un somu komiksi" tapusi sadarbībā ar Somijas Institūtu Igaunijā un kuratoriem Dāvidu Šķilteru (Latvija), Jonasu Sildri (Igaunija) un Kalli Hakkolu (Somija). Par izstādes vienojošo tēmu izvēlēts laiks, proti, "Rīts, diena, vakars, nakts", ko dažādi interpretē trīs valstu mākslinieki.


Abonementā:

Izstādes novadniekiem, personām, kuru vārds saistīts ar Madonas reģionu:

* „Dzejniekam, esejistam, publicistam Andrejam Eglītim 100”

Citas rakstniekiem, dzejniekiem veltītas izstādes

* „Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam 145”;
* „Dzejniecei Veronikai Strēlertei 100”;
* „Rakstniecei, skolotājai Lūcijai Ķuzānei 85”


Uzziņu lasītavā:

Izstāžu cikls novada autoriem – šī gada jubilāriem

* „Spēka vārdi šodienai” – A.Eglītim - 100
* „Sarunas Gadukalnā” - Arturam Gobam 25.oktobrī – 80

Tematiskā izstāde:

„Grāmatu balle karalim ābolam”


Bērnu literatūras nodaļā

* No 1. – 20.oktobrim konkurss „Mans mīlulis” (fotogrāfijās, zīmējumos u.c. tehnikās). 
* No 24.oktobra līdz 3.novembrim konkursa „Mans mīlulis” darbu izstāde.
* No 1.oktobra līdz 24.oktobrim izstāde „Rīgas ZOO-100”.


Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

* Izstāde: „ES pasaulē”.