Ir sācies jaunais mācību gads, savas gaitas dažāda tipa izglītības iestādēs uzsākuši un atsākuši skolnieki un studenti, arī aktīvā ražas ievākšana drīz būs beigusies. Tāpēc arvien aktuālāks jautājums kļūst par grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, ko Madonas novada bibliotēkā uz ierobežotu laiku drīkst paņemt līdzi uz mājām.

Taču bibliotēkas piedāvājums nevar būt pilnvērtīgs un lasītāju pieprasījums netiks apmierināts, ja pieprasītie izdevumi ilgstoši atrodas pie lasītājiem, pārsniedzot bibliotēkas noteiktos izdevumu nodošanas termiņus.

Atgādinām, ka:

-         Abonementa fondā esošās grāmatas atļauts paturēt vienu mēnesi,

-         Augstskolu mācību literatūras fonda (atpazīšanas zīme – tumši sarkana uzlīme) grāmatas bibliotēkā tiek izsniegtas uz 2 nedēļām,

-         Periodiskie izdevumi un audiovizuālie materiāli no lasītavas krājumauz 1 nedēļu, bet grāmatas - uz nakti vai no sestdienas plkst. 14:00 līdz pirmdienas plkst. 10:00.

-         Savukārt izdevumus no Bērnu literatūras nodaļas iespējams līdzi paņemt uz divām nedēļām.

-         Taču izdevumus no Jaunākās periodikas lasītavas līdzi uz mājām nedodam – tie paredzēti lasīšanai uz vietas.

Tāpēc savus lasītājus rosinām un mīļi lūdzam izdevumus nodot laikā, arī ilgāk nenodotos izdevumus tomēr atnest uz bibliotēku! Lūdzam ziņot arī par nozaudētajiem izdevumiem, lai varam vienoties par to aizvietošanu. Un arī tos lasītājus vai lasītāju tuviniekus, kuri plāno doties uz ārzemēm vai ilgstoši tur jau uzturas, lūdzam rast veidu, kā izdevumus nogādāt atpakaļ bibliotēkā!

Iespēju robežās cenšamies savus parādniekus apzināt un par laikā nenodotajiem izdevumiem atgādināt ar e-pastu vai zvanu starpniecību, taču ļoti priecātos, ja Jūs tos bibliotēkā atgrieztu bez īpaša uzaicinājuma! Iespējams tieši ceturtdienu vakari no plkst. 18:00 līdz 19:00 būs Jums visērtākais laiks, lai to izdarītu.

Izsakām milzīgu pateicību visiem tiem lasītājiem, kuri ik reizi bibliotēkas izdevumus nodod laikā vai nepieciešamības gadījumā izsnieguma termiņu pagarina (zvanot: Abonements: 64821268; Uzziņu lasītava 64820912; Bērnu literatūras nodaļa: 64821926; sūtot e-pastus uz bibliotēka@madona.lv vai personīgi kādā no bibliotēkas nodaļām).

Ziņu sagatavoja:
Cerot uz Jūsu goda prātu, atsaucību un pretimnākšanu,
bibliotēkas kolektīvs

Tagi: Parādnieki