Madonas novada bibliotēka ik gadu septembrī pulcina dzejas mīļotājus, lai uzturētu spēkā Dzejas dienu tradīcijas, atcerētos mūsu puses autorus, sagaidītu tuvākus un tālākus viesus, ļautu ieskanēties dzejas vārdiem novadā, skolās, pagalmā, kāpnēs, dzejas videotiltā, fotogrāfijās un mūzikā.

  „Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur” - tā  Andrejs Eglītis, tādēļ autora simtgadē interesentiem piedāvāsim vairāk uzzināt par  dzejnieku, mūsu novadnieku, Latvijas patriotu, aktualizējot viņu kā personību, veicinot atpazīstamību plašajā literātu saimē, atgādinot, ka Andrejs Eglītis ir vienreizīgs, neatdarināms, patiess un īsts. Madonas novada bibliotēkā  gribam uzsvērt, ka  Madonas puse ir tā Vidzemes daļa, kas popularizē un neaizmirst A. Eglīti un viņa dzeju, viņa vārdu spēku, Latvijas mīlestību, kas uzzina vairāk par viņa dzīves un daiļrades ceļiem pasaulē, kas neaizaudzē atmiņu ceļus uz mājām, uz latviskumu. Tādēļ nepieciešams runāt par autoru un viņa daiļradi gan ar interesentiem, gan literatūras skolotājiem, gan bibliotēku speciālistu auditoriju, jo viņi ir tie, kas var tālāk nodot savas zināšanas jauniešiem. Jau no mēneša sākuma MNB Uzziņu lasītavā būs apskatāma izstāde: „Spēka vārdi šodienai – A. Eglītim – 100”.

  20. septembrī pulksten 12:00 Madonas novada bibliotēkā aicinām ikvienu interesentu uz Dzejas dienu pasākumu, kas veltīts A. Eglīša simtgadei. Vispirms Viesturs Zanders  - LNB Letonikas un Baltijas centra galvenais bibliogrāfs un LU Sociālo zinātņu fakultātes profesors iepazīstinās klausītājus ar tēmu „ Andrejs Eglītis rakstos un rokrakstos”, tad Dace Zvirgzdiņa  - Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja Literatūras sektora vadītāja  sniegs ieskatu „ A. Eglītis un Madonas novads”, savukārt Anna Egliena  - Rakstniecības un mūzikas muzeja Galvenā krājuma glabātāja kavēsies atmiņās par A. Eglīti: „Apklususi dziesma, atbalss dvēselē paliek”. Tad būs iespēja noskatīties režisora Māra Druvas „ Filmproves un intervijas ar A. Eglīti” fragmentus.

  Jau 5 gadus Latvijā norit skatuves runas konkurss vidusskolēniem. Tas ir M. Druvas projekta „Andreja Eglīša Dzejas svētki” sastāvdaļa. Šogad tajā iesaistījās arī Madonas novads. Pēcpusdienā piedāvājam Dzejas pieturas - A. Eglīša dzejas lasījumus Latvijas skatuves runas konkursa vidusskolēniem uzvarētāju un dalībnieku sniegumā.

14:00 - 1. Dzejas pieturaMadonā Parka kalnā (lietus gadījumā MNB) – piedalās A. Eglīša skatuves runas konkursa uzvarētāji – dzejas pieturā piestāt aicināts ikviens interesents un dzejas cienītājs, īpaši - Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja darbinieki, Madonas pilsētas 2. vidusskolas skolotāji un skolēni, apkārtējo iestāžu un uzņēmumu darbinieki no Madonas BJC, Mēness aptiekas, ģimenes ārstu praksēm, Madonas Sociālā dienesta, Invalīdu biedrības, Pensionāru biedrības, Valsts Mežu dienesta Madonas nodaļas.

14:40 - 2. Dzejas pietura - dzejas lasījumi Madonā Saieta laukumā (lietus gadījumā Madonas pašvaldības ēkā – Saieta laukumā 1) - dzejas pieturā piestāt aicināts ikviens interesents un dzejas cienītājs, īpaši - Madonas novada pašvaldības darbinieki, Madonas pilsētas 1. vidusskolas un Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji, apkārtējo iestāžu un uzņēmumu darbinieki.

15:30 - 3. Dzejas pietura - dzejas lasījumi Lazdonas pagasta bibliotēkā – dzejas pieturā piestāt aicināts ikviens Lazdonas pagasta iedzīvotājs - dzejas cienītājs, īpaši - Lazdonas pamatskolas audzēkņi, skolotāji.

16:30 - 4. Dzejas pietura - dzejas lasījumi dzejnieka dzimtajā pusē Ļaudonā – A. Eglīša piemiņas vietā – Ļaudonas kapos (lietus gadījumā A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā) - dzejas pieturā piestāt aicināts ikviens Ļaudonas pagasta iedzīvotājs - dzejas cienītājs, īpaši - Ļaudonas vidusskolas skolēni un skolotāji. Gan semināra dalībnieki, gan dzejas lasījumu dalībnieki varēs izgodāt dzejnieku, noliekot ziedus viņa atdusas vietā.

  Pasākumu atbalsta Madonas novada dome un EK Latvijā Europe Direct projekta ietvaros.

   Lai ieskatītos mūsu novada autoru dzejas pūrā, lai sveiktu šī gada jubilārus Jāni Meldrāju un Ēvaldu Leonu, lai atvērtu jaunu dzejas grāmatu „Dialogi dzejā”, kuras autori ir jūrmalniece Marita Snipke un mūsu Aivars Aivieksts, kopā ar Madonas Grāmatu draugu biedrību aicinām 21. septembrī pulksten 17:00 uz vakarēšanu jeb rudenājiem Madonas novada bibliotēkā. Tas ir laiks, kad raža ievākta, izcepta jaunā maize, apklāts galds, iedegts skals gaišumam un saimnieks ar mājas ļaudīm klāj mājas svētībai baltu ceļu. Varbūt tā savās dvēselēs ceļu gaismai varam klāt arī mēs ar labiem vārdiem. Tādēļ aicinām kopā ar novada autoriem klausīties dzeju un mūziku. Kādu jaunu dziesmu uzspēlēt apsolījies Uldis Fridrihsons.

  Paldies par jaunām dzejas grāmatām „Launadze” vēl vienam mūsu novadniekam, tagad liepājniekam Imantam Vanagam, kurš šovasar bija iegriezies Madonas novada bibliotēkā un tās iedāvināja mūsu krājumam. Tās tagad gaida savus lasītājus.

   No septembra līdz novembrim skolām un bibliotēkām piedāvāsim vairākas tikšanās, sarunas un diskusijas ar Latvijas jaunajiem  autoriem, kuri izdevuši pirmās dzejas grāmatas, paspējuši gūt atzinību, tulko, piedalās dzejas aktivitātēs Latvijā, tagad aicināsim viņus paviesoties pie mums Madonas reģionā: Arvi Viguli, Annu Auziņu, Agnesi Krivadi, Kārli Vērdiņu, Martu Pujātu, Pēteri Dragunu, Ingmāru Balodi, Andri Ogriņu, Krišjāni Zeļģi. Projektu: „Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie  dzejas autori jauniešiem” atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Gada pirmajā pusē - martā - maijā jau tika realizēts Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts: „Literārais maratons: iepazīsimies - jaunie prozas autori jauniešiem" - Madonas pusē viesojās Latvijas jaunie prozas autori: Inga Žolude (Madonas Valsts Ģimnāzijā un Madonas novada bibliotēkā), Inese Ķestere (Madonas Kultūras namā), Arvīds Deģis (Madonas pilsētas 1. un 2. vidusskolā), Ilze Liliāna Muižzemniece (Madonas Valsts Ģimnāzijā un Kusas pamatskolā), Ellena Landara (Madonas pilsētas 1. vidusskolā un Lazdonas pagasta bibliotēkā), Ieva Brice (Lubānas vidusskolā). Tagad gaidīsim ciemos jaunos dzejniekus.

   Lai Dzejas dienu pasākumos, tikšanās reizēs, jaunā atvērtā dzejas grāmatā katrs atrodam kādu vārdu sēkliņu, kam mūsos uzdīgt!

 

                       Sarmīte Radiņa – Madonas novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre