Septembrī, kad asteru un dāliju krāšņums rotā puķu dobes, rudens jau sācis iekrāsot pirmās koku lapas, bērni un jaunieši uzsāk vai atsāk skolas gaitas, nemanot pienācis arī Dzejas dienu laiks.

 

20. septembrī pulksten 12:00 Madonas novada bibliotēkā aicinām ikvienu interesentu uz Dzejas dienu pasākumu, kas veltīts A. Eglīša simtgadei.

 

21.septembrī plkst. 17:00 ikviens laipni aicināts uz vakaru kopā ar novada autoriem, klausoties jaunākos Ulda Ausekļa dzejoļus un Ulda Fridrihsona dziesmas, sveicot 2012.gada jubilārus – Jāni Meldrāju un Ēvaldu Leonu, atverot Aivara Aivieksta un jūrmalnieces Maritas Snipkes jauno grāmatu „Dialogi dzejā”.

 

Konferenču zālē:

 

* Līdz 14.septembrim izstāde „Olita Šlesere, Danuta Vēze. Zīmējumi.”

* No 15.septembra līdz 15.oktobrim Francijas Institūta Latvijā sagatavotā afišu izstāde „Aizjūras bioloģiskā daudzveidība”

 

Abonementā:

 

Citas rakstniekiem, dzejniekiem veltītas izstādes

* „Dzejniecei Lijai Brīdakai 80”

 

Tematiskās izstādes

* „Dārza veltes ziemai”

 

Uzziņu lasītavā:

 

* „Spēka vārdi šodienai” – A.Eglītim - 100

 

Bērnu literatūras nodaļā

 

* Grāmatu izstāde „Mūsu jūra”- Baltijas jūras dienai

 

Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

 

* Izstāde: „Eiropas Valodu diena jau 26.septembrī”.