Eiropas Savienības informācijas punkts Madonā izsludina konkursu „Šķirot ir stilīgi!”, kura ietvaros sadarbībā ar a/s „BAO” 17 bibliotēkās tiks uzstādītas EKO PAKAS izlietotajām baterijām, bet bibliotēku darbiniekiem būs uzdevums rosināt savus apmeklētājus nodot izlietotās baterijas tieši bibliotēkā.
Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis rada gandrīz 2 miljardus tonnu atkritumu, tostarp arī īpaši bīstamus atkritumus, un šis rādītājs pastāvīgi pieaug. Sadzīves un profesionālajās elektroniskajās iekārtās plaši izmanto dažādu tipu un izmēru ķīmiskos strāvas avotus - baterijas. Bateriju sastāvā ir dažādas ķīmiskas vielas, kā sārmi, skābes, kadmijs, dzīvsudrabs cinks un citas, kuras ir kaitīgas videi un cilvēku veselībai.
Ja izlietotās baterijas netiek savāktas atsevišķi un nodotas drošai uzglabāšanai vai pārstrādei, tad piesārņojošās vielas nonāk apkārtējā vidē (arī no sadzīves atkritumu izgāztuvēm). Rezultātā smagie metāli, ko satur baterijas piesārņo augsni un apkārtējo vidi. Var notikt arī dzeramā ūdens piesārņošana un šo vielu uzkrāšanās augos un dzīvnieku organismos. Tālāk šīs vielas nonāk arī pārtikas produktos, kas savukārt uzkrājas cilvēku organismos un kļūst bīstami veselībai (avots: http://www.baterijas.lv/).

Ņemot vērā to, ka bibliotēkas ir iestādes, kuras ik dienas apmeklē simtiem cilvēku, turklāt tās seko aktuālākajām tendencēm Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, jau vairākkārt informatīvu izstāžu veidā aktualizējušas vides piesārņojuma problēmu būtību un nozīmību, ir pēdējais laiks ar aktīvām darbībām vēl vairāk iesaistīties piesārņojuma mazināšanas vai novēršanas procesā.

Pagājušajā gadā, izstrādājot „Sabiedrības informēšanas projektu par Eiropas Savienības jautājumiem „Seko EKO””, tika paredzēta aktivitāte par izlietoto bateriju vākšanu. Sākotnēji šīs aktivitātes realizācijai pietrūka līdzekļu, bet Ārlietu ministrija gada nogalē rada iespēju piešķīra papildus līdzekļus, lai realizētu arī šo aktivitāti.

Ņemot vērā to, ka SIA „Madonas namsaimnieks”, kas veic atkritumu apsaimniekošanas procesu Madonas novadā, nenodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, tika nodibināti kontakti ar a/s „BAO”. Šī akciju sabiedrība ir īpaša uzņēmējsabiedrība bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, kura savāc, transportē un utilizē bīstamos atkritumus visā Latvijas teritorijā. Tā piedāvā saviem klientiem bezmaksas EKO PAKAS un kurjera pakalpojumus izlietoto bateriju savākšanai (plašāka informācija http://www.bao.lv/).

Plānots, ka bibliotēkas kļūs par EKO PAKU mājvietu uz ilgāku laiku, radot bibliotēku apmeklētājiem iespēju nodot izlietotās baterijas tieši šeit, jo ir pagasti, kur šādas iespējas nav vispār.

Laikā no 23.-29.janvārim rosinām visus bibliotēku apmeklētājus būt īpaši aktīviem un nest uz bibliotēkām izlietotās baterijas, jo varbūt tieši Jūs iegūsiet balvu kā aktīvākais un produktīvākais bateriju iesniedzējs.


Savukārt bibliotēkas savā starpā cīnīsies par titulu „Videi draudzīgākā bibliotēka”, aktivizējot un īpaši uzrunājot savus apmeklētājus, popularizējot iespēju baterijas nodot bibliotēkā.

Ņemot vērā to, ka līdzīga aktivitāte jau norisinās Latvijas skolās, šis būs eksperimentāls pētījums, vai bibliotēkās šādas EKO pakas ir nepieciešamas un vai iedzīvotāji būs ieinteresēti baterijas nodot tieši šeit.

 

Konkursu „Šķirot ir stilīgi!” finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas no 2010.gada 1.janvāra koordinē Eiropas Savienības informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās.

Plašāka informācija par konkursu, iesaistīto bibliotēku saraksts un konkursa nolikums pieejams Madonas novada bibliotēkas tīmekļa vietnē www.madona.lv/biblioteka/lv/.


Daiga Lapiņa
Eiropas Savienības informācijas punkta Madonā koordinatore