Madonas novada bibliotēkā tiek uzsākta „Sabiedrības informēšanas projekta par Eiropas Savienības jautājumiem „Seko EKO” realizācija.

 

Šī gada novembrī Madonas novada bibliotēkā izvietotā Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore noslēdza līgumu ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju par Sabiedrības informēšanas projekta par Eiropas Savienības jautājumiem „Seko EKO” īstenošanu. Šis projekts paralēli tiks īstenots Madonas ESIP, aptverot Madonas, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un Ērgļu novadus; Limbažu ESIP, iekļaujot Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadus un Valmieras ESIP, savās aktivitātēs iesaistot arī Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadus.

Projekta mērķi ir:

-         Veicināt ES informācijas apriti un pieejamību iedzīvotāju vidū, aktualizēt ES jautājumu komunikāciju.

-         Uzturēt sabiedrībā ieinteresētību un izpratni par ES jautājumiem, par dalībvalstīm un izciliem cilvēkiem.

-         Sekmēt ES informācijas komunikāciju novados.

-         Veicināt Madonas ESIP, Limbažu ESIP, Valmieras ESIP un Ārlietu ministrijas kā ESIP darbību Latvijā koordinējošās institūcijas atpazīstamību plašākā reģionā.

-         Veicināt informācijas meklēšanas prasmes bibliotēku darbinieku vidū par Latvijas prioritātēm ES komunikācijas jomā.

-         Veicināt sabiedrības izpratni un aktīvu līdzdalību vides piesārņojuma problēmu risināšanā, klimata mainības mazināšanā.

 

Projekta ietvaros plānots realizēt konkursu „Eiropas Savienība Tavā bibliotēkā: meklē, atrodi, informē, piedāvā”, organizēt informatīvu lekciju par atkritumu šķirošanu un tās nozīmīgumu vides piesārņojuma mazināšanā, kā arī rosināt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku darbiniekus izvietot interesantas informatīvās izstādes par ES tematiku, tādējādi vēl vairāk aktualizējot ES jautājumu komunikāciju arī ārpus Madonas.

 

Aktivitāšu kopums ļaus risināt ar informācijas trūkumu saistītos jautājumus, aktualizēt Eiropas Komisijas komunikāciju prioritātes, kā arī Latvijas prioritātes ES komunikācijas jomā; veicinās Limbažu, Madonas un Valmieras ESIP, kā arī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas kā ESIP darbību Latvijā koordinējošās institūcijas atpazīstamību.

 

Visas projekta aktivitātes līdzfinansēs Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas no 2010.gada 1.janvāra koordinē Eiropas Savienības informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās.

 

 

Daiga Lapiņa

Madonas novada bibliotēka;

Madonas ESIP