20 1.gada 1. oktobrī aprit 150 gadi kopš dzimusi latviešu rakstniece Anna Brigadere.

 

Kurš gan nepazīst Sprīdīti - zēnu, kas dodas pasaulē meklēt laimi un bagātību. Sprīdītis ir mazs, vienkāršs lauku zēns, bet ņiprs, drosmīgs, uzņēmīgs, drusku bezbēdīgs, reizē arī sirsnīgs, labsirdīgs un izpalīdzīgs. Kad Sprīdītim rodas iespēja apprecēt princesi un iegūt sev pusi karaļvalsts, viņš tomēr saprot, ka īstā bagātība ir nevis nauda un greznība, bet gan laba sirds un dzimtās mājas. Mājās Sprīdītis atgriežas bez naudas, bez brīnumrīkiem, bet pilns drosmes, spēka un apņēmības.

Visu oktobri Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā Sprīdītis aicināja iepazīt Annas Brigaderes daiļradi. Bibliotēkā ciemojās PII „Priedīte” vecāko grupiņu bērni, Mārcienas pamatskolas 2. un 3. klašu skolēni un  citi interesenti.

Lai  rosinātu  pārdomas par dzimto vietu, Madonas novada bibliotēka no 01.10.-01.11.2011 izsludināja zīmējumu konkursu jaunāko klašu skolēniem „Laimīgā zeme”.

Konkursam tika iesniegti 139 darbi. Visaktīvākie zīmētāji šoreiz bija Madonas 1.vsk. 1.-4. klašu skolēni.. Bibliotēkas apmeklētāju vērtējumam nodoti 79 darbi.

29 zīmējumi saņemti no Madonas 2.vsk. 2.-4. klašu skolēniem. Zīmējumu konkursā piedalījās arī Dzelzavas pamatskolas 3. klases skolēni - 7 darbi, Ļaudonas vsk. 2. un 3.kl.sk. - 10 , Liezēres pamatskolas  4 skolēni. Savu versiju par laimīgo zemi uzzīmējis PII „Priedīte” audzēknis Edgars Sniedze.

Savukārt Madonas BJC izsludināja neklātienes konkursu „Annai Brigaderei -150”.

Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa, sadarbībā ar Madonas BJC aicina visus konkursa dalībniekus uz noslēguma pasākumu š.g. 4. novembrī plkst. 14.00. 


Līga Fiļipova,
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja