14. septembrī - tikšanās ar dzejniekiem, mūsu novadniekiem un šī gada jubilāriem: Andu Līci, Uldi Ausekli un Zigmundu Bekmani, kā arī Saldus mūziķi Uldi Fridrihsonu:

- plkst. 10. 00 - Lazdonas pagasta bibliotēkā, iesaistot pasākuma norisē Lazdonas pamatskolas skolotājus un skolēnus, pagasta iedzīvotājus – dzejas cienītājus;

- plkst. 11. 30 - Madonas novada bibliotēkā, iesaistot Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu novadu skolu un pašvaldību bibliotēku speciālistus, ikvienu dzejas cienītāju un interesentu, novadu autorus;

- plkst. 15. 00 - Saikavas tautas namā, iesaistot Praulienas, Saikavas un Mētrienas iedzīvotājus un skolēnus.

 

  27. 09. 2011. - Eiropas Valodu dienai veltīts pasākums Madonā - tikšanās ar dzejnieku un tulkotāju Guntaru Godiņu un igauņu jauno dzejnieku Contra Madonas pilsētas 1. vidusskolā, Madonas pilsētas 2. vidusskolā, Madonas Valsts ģimnāzijā.

 

 

Konferenču zālē:

 

* Izstāde „Sarmītes Radiņas dzejas fotogrāfijas”

 

Abonementā:

 

Izstādes:

* „Andrejam Pumpuram 170”

* „Andrejam Jurjānam 155”

* „Jānim Streičam 75”

* „Gaismas pieskārieni. Lasām! Klausāmies! Jūtam un domājam!”

 

Uzziņu lasītavā:

 

- „Runcis Francis un Parīze”- U.Auseklim – 70;

- „Katrs dzejolis - kā pirmais tepat Latvijā...”- A.Līcei – 70;

- „Pasaules elpa klusuma vibrācijās” – Z.Bekmanim – 45      

 

Bērnu literatūras nodaļā:

 

* Grāmatu izstāde „Roaldam Dālam—95”

* Grāmatu izstāde „Populārākais runcis Latvijā – Francis” ( Uldim Auseklim-70)

 

Eiropas Savienības informācijas lasītavā (ESIP, EDIC filiālē):

 

* Izstāde: „22.septembris – ES diena bez auto”

* Izstāde: „26.septembris – Eiropas Valodu diena”