No 9.jūnija Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē apskatāma izstāde „Zudusī darbīgā Latvija”, kas Madonā eksponēta pateicoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 

"Zudusī Latvija" ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas "Letonica" projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Laika gaitā Latvijas kultūrainava ir ievērojami izmainījusies. Līdz mūsdienām nav saglabājušies daudzi dabas, vēstures, mākslas un arhitektūras objekti, kā arī saimnieciskās un sabiedriskās būves. Latvijas kultūras mantojums smagi cieta abu pasaules karu laikā un padomju un vācu okupācijas gados. Ne mazums nozīmīgu objektu ir gājuši bojā cilvēku saimnieciskās darbības rezultātā un apdraudēti arī šodien.

 

Projekta "Zudusī Latvija" kontekstā radās iecere par ceļojošu izstāžu cikla "Zudusī Latvija" izveidi. Pirmā cikla izstāde "Zudusī darbīgā Latvija" stāsta par dažādu vēsturisku notikumu un cilvēku nesaimnieciskas darbības rezultātā zaudētiem, iznīcinātiem vai pārveidotiem objektiem un vērtībām Latvijas tautsaimniecībā no 19.gs. beigām līdz II Pasaules karam.

Izstādē izmantotas fotogrāfijas un citi materiāli no LNB, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Rīgas Kuģniecības un vēstures muzeja, Latvijas Fotogrāfijas muzeja, Limbažu novada muzeja, Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja, Pļaviņu novada bibliotēkas krājumiem, E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas, Māris Loča, Daina Puncuļa, Vitolda Mašnovska, Aināra Radovica privātarhīviem.

 

 

Informācija pārpublicēta no: http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11441&type=0

Tagi: Izstādes