Turpinot aizsākto Madonas novada bibliotēkas ieceri, 5. maijā plkst. 17.00 laipni aicinām Raiņa un Veidenbauma ielu saimniekus, iedzīvotājus, tos, kas šīs ielas tā vai cita iemesla dēļ sauc par savām, uz trešo sarunu vakaru, lai izgodātu autorus, kuru vārdus tās nes, namus, vietas un cilvēkus, atcerētos, padomātu, skatītu senas un tikko tapušas fotogrāfijas.

Iepriekš minēto trešā sarunu vakara datumu 28. aprīlī mainām tādēļ, lai pilsētas cilvēki J. Norviļa Madonas mūzikas skolā varētu apmeklēt tikšanos ar Madonas novada pašvaldības vadību, deputātiem, pārvalžu vadītājiem un speciālistiem, lai vienlaicīgi nenotiktu abi šie pasākumi.

„Gaisma nāk no Madonas-...” –  atklāsme vai pārliecība, ka tam tā vienkārši jābūt? Kultūras, mūzikas, radošuma un sporta pilsēta – tā jaunieši uzskata savās esejās par Madonu. Ko domājam mēs katrs, kad mostamies un sākam savu dienu savā Madonā? Lepojamies vai īgņojamies? Rosāmies vai drūmi kurnam?

Mūsu domas allaž meklē vertikāli. Skatiens no zemes allaž uzskrien arī mākoņos. Skolas būvē kalnos, lai kāpšanas sajūta būtu gan fiziski, gan morāli pamanāma. Izstaigāsim šoreiz Raiņa ielu, kā mēdz teikt – ielas garumā. Pakavēsimies pie Beķerejas rūķiem, iegriezīsimies kultūras namā, pasēdēsim pie strūklakas un nesteidzīgi kāpsim kalnā, lai būtu iespēja atskatīties un pamanīt.

Izstaigājot Veidenbauma ielu daudzi norūks, ka remontdarbi ieilguši, bet tas taču nav nemainīgs lielums, tikai mazliet jāpaciešas. Jūsu ielā pavisam drīz uzziedēs ceriņi, uz kāpnēm piekalnē apstāsies kāds sirmgalvis un noskatīsies, kā jaunieši izklaidējas Priežu kalniņa laukumā un nodomās, ka Madonā taču nav nemaz tik slikti. No šīm kāpnēm var uzmest skatu bērnudārzam un saprast, ka rūpes par mazuļiem Madonā tiešām ir viena no prioritātēm. Varbūt mazliet apbružājies, bet kā atgādne par laiku, kad iznāca izdevums bērniem „Mana”,  ir arī uz  Veidenbauma stūra mājas apskatāmais sienu gleznojums, kuru šad tad apskatīt piestāja pat Madonā uz ziemu palikušais stārķis. Maziņa, bet arī iela, kas ved kalnup, kurā ir jūsu mājas, prieks, noskaņas un vakara saulrieti.    

Pirmskolas vecuma bērniem tika organizēts radošo darbiņu konkurss: „Es dzīvoju Madonā”. Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā tika iesniegti un izstādīti 44 darbiņi. Paldies PII iestāžu „Kastanītis”, „Priedīte” un „Saulīte” audzinātājām un bērnu vecākiem, kas atbalstīja mazuļus, lai darbiņi izdotos un piesaistītu pārējo uzmanību. Ar darbiņu izstādi vēl joprojām var iepazīties gan bibliotēkas, gan sarunu vakaru apmeklētāji. Labāko darbu autori 5. maija sarunu vakarā tiks aicināti saņemt balvas.

1.- 4. klašu audzēkņiem februārī, martā noritēja stāstnieku konkurss: „Mazpilsētas stāstiņi”. Stāstnieki tika vērtēti atsevišķās tikšanās reizēs bērnu literatūras nodaļā. Piedalījās 24 bērni. Labākie stāstnieki piedalīsies noslēguma sarunu vakarā lasītavā un saņems grāmatu apgāda „Zvaigzne ABC” balvas.

5.-7., 8.-9. un 10.-12. klašu grupu audzēkņiem piedāvājām iesaistīties eseju konkursā: „Madona un es”. Darbi bija jāiesniedz Madonas novada bibliotēkā vai jāatsūta elektroniski. Paldies literatūras skolotājām, kas pamudināja bērnus eseju rakstīšanai, jo saņemti 75 darbi. Ir daudz interesentu ideju, noskaņu, vērtējumu un mīlestības vārdu savai pilsētai – Madonai. Labāko darbu autori sarunu vakarā saņems Hipotēku bankas sarūpētās balvas.    

Izbrīvēt laiku starp dārza darbiņiem aicinām ceturtdienas vakarā, lai pabūtu kopā Madonas novada bibliotēkā un padomātu par katram savu un mums kopīgo Madonu.