Sagaidot Madonas pilsētas 85.dzimšanas dienu, Madonas novada bibliotēka organizē vairākus interesantus konkursus bērniem un jauniešiem:

  • radošo darbu konkurss pirmsskolas vecuma bērniem „Es dzīvoju Madonā”
  • 1.-4.klašu audzēkņiem stāstnieku konkurss „Mazpilsētas stāstiņi”
  • 5.-7., 8.-9. un 10.-12.klašu grupu audzēkņiem eseju konkurss „Madona un es”

Radošo darbu konkursa pirmsskolas vecuma bērniem „Es dzīvoju Madonā” mērķis ir: sagaidot Madonas 85.dzimšanas dienu, rosināt bērnus vērīgāk ielūkoties apkārtnē, iepazīt dzimtās pilsētas senatni un iztēloties nākotni, kā arī iesaistīt bibliotēkas aktivitātēs jaunus dalībniekus.

Darbu iesniegšana paredzēta no 2011. gada 1.februāra - 28. februārim.

Konkursā piedalīsies visi gan individuāli, gan kolektīvi iesniegtie darbi, autora izvēlētajā tehnikā.

Darbi jāiesniedz Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā, norādot vārdu, uzvārdu, telefona nr.

Iesniegtos darbus varēs aplūkot izstādē Madonas novada bibliotēkā 2011.gada martā.

Stāstnieku konkursa „Mazpilsētas stāstiņi” mērķis ir iedrošināt 1.-4. klašu skolēnus stāstīt stāstus - grāmatās lasītos, dzirdētos, pašu redzētos un piedzīvotos; aicināt skolēnus vērīgāk ieskatīties pilsētas ikdienā un ļaudīs, kā arī iesaistīt bibliotēkas aktivitātēs jaunus dalībniekus.

Konkurss norisināsies no 2011. gada 14. februāra līdz 28. martam, tajā var piedalīties gan individuāli, gan kolektīvi. Dalībnieki var stāstīt pašsacerētus vai grāmatās lasītus stāstus, ar noteikumu, ka priekšnesums ilgst 5-7 minūtes.

Dalībai konkursā jāpiesakās personīgi bērnu literatūras nodaļā vai pa tālr. 64821926 līdz 23.februārim. Pirmā stāstnieku tikšanās notiks februāra beigās (datums tiks precizēts).

Eseju konkursa „Madona un es” mērķis ir izzināt 5.-12. klašu jauniešu domas par dzīvi Madonā, rosināt jauniešus aktīvāk iesaistīties pilsētas sabiedriskajā dzīvē, realizējot jaunas idejas un projektus. Esejas tiks izmantotas Madonas pilsētai veltītajos sarunu vakaros Madonas novada bibliotēkā.

Esejas „Madona un es” var iesniegt rokrakstā vai datorrakstā (ne vairāk kā vienu A4 formāta lapu; darbs rakstīts ar 12 lieluma burtiem, Times New Roman fontā, ar 1,5 rindstarpām) personīgi Madonas novada bibliotēkā vai elektroniski bibliotēka@madona.lv līdz 10.martam, norādot: vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, adresi un telefona nr.

Iesniegtie darbi tiks vērtēti 3 vecuma grupās: 5.-7., 8.-9. un 10.-12. kl.

 

Darbu vērtēšana un apbalvošana:

Visu konkursa darbu vērtēšanu veiks Madonas novada bibliotēkas direktores apstiprināta, speciāli šim mērķim izveidota vērtēšanas komisija, kura ir tiesīga izvēlēties rezultātu novērtēšanas kritērijus.

Labāko darbu autoru un stāstnieku apbalvošana notiks 28.aprīlī plkst. 17:00 Madonas novada bibliotēkā sarunu vakara laikā.

Tagi: Konkursi