No bibliotēku vēstures Lizumā


1839.gadā Tirzas mācītājs P.E.Šacs Velēnā (Lizuma pag.) ierīkoja lasāmu bibliotēku un izdalīja grāmatas lasīšanai, bet tā pēc viņa aiziešanas 1854.gadā iznīkusi.

1918.gadā bibliotēka atrodas Lizuma pilī, tagadējā ķīmijas kabinetā. Līdz 1919.gada maijam par bibliotekāri strādā Berta Apinīte (Blīgzna).

Lizuma pagasta bibliotēka bija vienīgā pagasta bibliotēka Gulbenes rajonā, kas darbojās arī Otrā pasaules kara laikā "Dzirnavkalna" mājās, par bibliotekāri strādāja Velta Grigule.

Arvīds Vilnis 1945.gadā grāmatas izsniedz svētdienās, kad bibliotēka atrodas skolas internātā.

Pēckara periodā līdz 1974.gada oktobrim bibliotēka atrodas tautas namā, tagadējās garderobes telpā:

1947. - 1959. bibliotekāre Vija Mīlenberga,

1959. - 1961. bibliotekāre Vija Vālodze- Sulataure,

1961. - 1967. bibliotekāre Necija Siliņa,

1967. - 1980. bibliotekāre Zaiga Apinīte,

Ar 1973.gadu bibliotēkā ir otrs darbinieks Velta Ivanova, kura pārņem b-kas vadību ar 1980.gadu.

No 1980 - 1983.gadam kā otrs darbinieks strādā Skaidrīte Burkite.

1974.gadā bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām kolhoza "Spars" administratīvajā ēkā, 2003.gadā tiek iekārtota lasītava.

Ar 2004.gadu bibliotēkā kā otrs darbinieks strādā Ligita Ozoliņa (ar 2005.gada 16.jūniju apstiprināta par bibliotēkas vadītāju).

2012.gada 30.decembrī darbu bibliotēkā beidz Velta Ivanova, kura bibliotēku darbam atdevusi 41 gadu.

Ar 2013.gada 5.februāri kā otrais darbinieks bibliotēkā ir Evita Dārzniece.

2016. gada 1. oktobrī uz noteiktu laiku kā otra darbiniece strādā Maija Jaunbērziņa. Kā arī, bibliotēka tiek pārcelta uz jaunām, gaišām, izremontētām telpām tajā pašā ēkā.

2018. gada 17. aprīlī darbā atgriežas Evita Dārzniece un, ar tā paša gada 1. oktobri Ligita Ozoliņa pārtrauc darba gaitas bibliotētā, līdz ar to, Evita Dārzniece tiek apstiprināta par bibliotēkas vadītāju.

 

 Bibliotēkas darbs skaitļos

2000. – 2013. gads

    Gads 

             Lasītāji

     Apmeklējumi

       Izsniegums

   Fonds

   Iedzīvotāju     skaits

   Pavisam

   Bērni

  Pavisam

   Bērni

   Pavisam

   Bērni

  2000

  411

  148

   3 771

   1 010

   9 559

  1 786

  8 492

   1 690

  2001

  428

  158

   3 879

   1 209

 10 693

  2 936

  8 509

   1 692

  2002

  430

  155

   4 016

   1 185

 11 146

  2 493

  9 199

   1 686

  2003

  412

  140

   3 422

      964

   9 540

  2 129

  9 550

   1 678

  2004

  383

  155

   3 753

   1 235

 10 576

  2 359

  9 036

   1 647

  2005

  364

  156 

   5 852

   2 839

 11 178

  2 640

  8 966

   1 646

  2006

  393

  171

   6 182

   2 209

 12 422

  3 197

  8 426

   1 634

  2007

  326

  135

   8 669

   5 455

 10 625

  2 658

  8 107

   1 606

  2008

  468

  217

   9 654

   6 043

   9 204

  1 591

  7 818

   1 589

  2009

  402

  188

 11 138

   6 764

 10 163

  1 614

  7 543

   1 558

  2010

  415

  169

 11 609

   6 467

 11 946

  1 564

  7 454

   1 505

  2011

  415

  180

 10 179

   4 066

 10 815

  1 226

  7 798

   1 493

  2012

  418

  172

   8 606

   2 929

 12 520

  1 042

  7 167

   1 469

  2013   408   113  10 248    2 197  12 642      892   8 244    1 457
  2014   416   147  10 131    2 379  12 248      984   8 831    1 443
  2015   426   108

   6 760

   1 375  11 754      881   9 109    1 425
  2016   474   128    6 540    1 784    9 363      818   9 140    1 425
  2017   498   186    6 088    1 518    8 776      899   9 091    1 414
  2018   488   167    6 236    1 685    8 347      743   9 135    1 381

 

2019. gadā bibliotēka piedāvā 28 dažādus žurnālus un laikrakstus (sponsoru un dāvinājumu žurnāli un žurnāli, kuri pirkti par pašvaldības līdzekļiem).

Adrese

Akācijas, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425

Kontaktinformācija

Tālr.: 64497654 (Bibliotēkā)
E-pasts: lizuma.biblioteka@gulbene.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:9:00-16:00
  • O:9:00-17:00
  • T:9:00-17:00
  • C:9:00-17:00
  • P:9:00-17:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv