Bibliotēkā jaunas grāmatas "Aizvestie"", kurās Latvijas valsts arhīvs apkopojis 9 gadu laikā savāktās ziņas par deportācijām

Bibliotēka saņēmusi dāvinājumu- trīs lielas jaunas grāmatas "Aizvestie"", kurās Latvijas valsts arhīvs apkopojis 9 gadu laikā savāktās ziņas par deportācijām 1941.g.14.jūnijā,1949.gada 25.martā, kā arī laika posmā no 1945.gada līdz 1953.gadam. Grāmatās sniegti uz dokumentiem balstīti vēsturisko notikumu skaidrojumi, deportāciju skaitliskie rādītāji, kā arī Krievijas un Latvijas arhīvos iegūto dokumentu pirpublicējumi. Bibliotēkas lasītavā grāmatas var apskatīt jau tagad.

Ziņu sagatavoja:
Ligita