V.Munters bija Latvijas pēdējais ārlietu ministrs.pēc tautības pusvācietisun pusigaunis.Ar labu vai ļaunu kalpojis četrās armijās.Pratis piecas svešvalodas un ieguvis ķīmiķa diplomu Latvijas Universitātē.Šīs grāmatas sagatavotājs ir rūpīgi iepazinies arī ar V.Muntera dokumentiem Rīgas un Maskavas arhīvos, attiecīgo literatūru un presi. Munters savā visdziļākajā būtībā palika Latvijas patriots, lai arī kļūdījās un maldījās.