Ar šādu - gaišu un skaistu - nosaukumu pie mums ciemos ieradās Līgo pagasta viesi.

Līgo pagasta bibliotekāre Anitra kopā ar Līgo kultūras nama sieviešu senioru vokālo ansambli “Lai skan!” bija sagatavojušas ļoti skaistu, sirsnīgu, pārdomātu un muzikālu priekšnesumu. Īpaša "pievienotā vērtība" bija dzeja, kura bija ļoti izjusta, skaista un aizkustinoša - ne vienu vien apmeklētāju aizskāra līdz sirds dziļumiem, ka pat asara nobira. Kā pasākuma beigās noskaidrojām, izteiksmīgā un izjustā dzejas lasītāja, Brigita Pakule, ir autore visiem dzejoļiem, kas radīja vēl lielāku apbrīnu un cieņu.


Es, kā Lizuma bibliotekāre, īsi pastāstīju mūsu viesiem par Lizuma bibliotēkas vēsturi, par novadpētniecības darbu - kas tiek apkopots (kādi materiāli, kāda informācija, no kurienes to gūstam) un kas tiek digitalizēts (ko tas nozīmē un kādēļ tas tiek darīts).


Mūsu tikšanos noslēdzām ar viesošanos Lizuma vidusskolas Novadpētniecības muzejā, kur viesus laipni uzņēma Vaira Briede! Paldies!


Paldies Līgo pagasta viesiem un apmeklētājiem! 

Ziņu sagatavoja:

Bibliotēkas vadītāja,


Evita

Tagi: tikšanās, Lizuma pagasta bibliotēka