LAD darbinieku bezmaksas konsultācijas par Platību maksājumu pieprasījumu aizpildīšanu 29. aprīlī no 9:00 - 16:30 Lizuma pagasta bibliotēkas telpās.