Dzintras Žuravskas dzeja. 

Tagi: Dzeja, Latviešu dzeja, Dz.Žuravska