Mācību līdzeklis veidots kā metodiskais materiāls koledžu un augstskolu studentiem studiju kursu "Datorzinības" un"Lietojumprogrammatūra" apgūšanai. To var lietot arī vidējo, vidējo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kā arī kvalifikācijas kursu klausītāji. Mācību līdzekli droši var izmantot arī iesācēji, jo te ir patstāvīgi izpildāmi vingrinājumi ar skaidrojumiem. Arī lietpratēji tajā atradīs daudz noderīga.

Tagi: Mācību līdzekļi, Datorzinības, J.Klieders