Pēc vairāk nekā 20 gadiem pie lasītājiem atkal dodas Veras Volkēvičas romāns, kurš savulaik piedzīvojis pirmpublikāciju turpinājumos laikrakstā, vēlāk izdots grāmatās, ticis kāri lasīts un mīlēts.

 

“Pļaukas” stāsts iesākas ar suni. Ja nebūtu Gitas kārtējās pastaigas ar dižciltīgo dogu Ajaku, nebūtu liktenīgās saskriešanās ar Valteru, kopīgi izdzīvotā jūtu pavasara, šķiršanās, atkalsatikšanās. Lasītāja acu priekšā uzzied skaistā 20. gadsimta 30. gadu Rīga, tās cēlie nami, pagalmi, ieliņas, parki…

 

Ēriks Hānbergs: “Vai kāds varēja iedomāties, ka sētnieces dzīvoklī uz balkona noslēpts romāns, kurš paceļas pāri visiem laikiem un nav nostājies ne vācu, ne krievu pusē un kas joprojām spēj pārsteidzoši uzrunāt lasītājus? Dažādu darbu strādnieces mūžs palicis latviešu tautas vēsturē un latviešu literatūrā.”

Tagi: Latviešu literatūra, Latviešu romāns, V.Volkēviča