27.maijā noslēdzās Gulbenes novada bibliotēkas realizētais projekts „Runča Misiņa lasīšanas stacijas”.

Pirmo reizi Gulbenes novada bibliotēka aizsāka jaunu tradīciju, organizējot Lasīšanas svētkus bērniem. 27.maijā noslēdzās Gulbenes novada bibliotēkas realizētais projekts „Runča Misiņa lasīšanas stacijas”, šie Lasīšanas svētki norisinājās Papardes stacijas pļavā. Šajā projektā bija iesaistītas gandrīz visas novada skolas un publiskās bibliotēkas – piedalījās vairāk kā 1000 skolēni no visām novada skolām (1.-9.klase).

Svētkos piedalījās paši aktīvākie projekta grāmatu lasītāji, savukārt, paši čaklākie no šiem aktīvajiem lasītājiem no katras novada skolas uz Papardes pļavu devās ar Gulbenes Bānīti, kurā bērniem bija sarūpēti dažādi pārsteigumi un aktivitātes. Tā pat kā grāmatas bija sadalītas pa klašu grupām, tā arī vagonos šie bērni bija sadalīti pa klašu grupām un ar katru klašu grupu kopā brauca kāds rakstnieks, vai mākslinieks, kuri pastāstīja par grāmatu rakstīšanas un ilustrēšanas pieredzi.

Protams, šajos Lasīšanas svētkos piedalījās arī pats Runcis Misiņš. Runcis visu vēroja un līdzdarbojās, priecājās kopā ar bērniem, skolotājām un bibliotekāriem.

Papardes pļavā bērniem bija iespēja darboties dažādās radošajās darbnīcās, kuras vadīja gan mākslinieki (ļaujot un mācot bērniem pašiem zīmēt un rakstīt), gan bibliotekāri (radot skaistus atslēgu piekariņus, kā arī „apģērbjot” Runča siluetu ar plaukstiņu kreklu), gan brīvprātīgie jaunieši no Vācijas, Baltkrievijas, Itālijas un Portugāles (iepazīstinot bērnus ar savu valstu pasakām, dziesmās, rotaļām un valodu).

Svētku svinīgajā daļā tika apbalvoti, godināti visus skolu labākie, čaklākie grāmatu lasītāji, kā arī lasošākās ģimenes.

No mūsu skolas šajos svētkos piedalījās 7 no 9 bērniem. Ar Bānīti brauca Ronalds Šeiders (1.kl.), Kristiāns Pauls Vārtiņš (1.kl.) un Renāte Gureviča (5.kl.). Atzinības par čaklu piedalīšanos saņēma arī Daniela Baltiņa (1.kl.), Otto Dārznieks (1.kl.), Linda Kalve (5.kl.) un Iraida Roze Tabūne (5.kl.). Bērniem līdzi bija atbraukusi latviešu valodas un literatūras skolotāja Inga Kadile, bibliotekāres Ligita Ozoliņa un Evita Dārzniece. Jāsaka, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ svētkos nepiedalījās Jānis Apsītis (4.kl.), Kristers Artis Kalve (6.kl.) un mūsu pagasta lasošākā Kristīnes Ulmanes un Mareka Kalves ģimene.

Skolas bibliotekāre Silvija Štokne saņēma Gulbenes novada bibliotēkas atzinību, par aktīvu līdzdalību projektā.

Lasīšanas svētkus finansiāli atbalsta Gulbenes novada bibliotēka, Vidzemes plānošanas reģions, Valsts Kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programma, Gulbenes novada dome.

Ziņu sagatavoja:

Galvenā bibliotekāre


Evita

Tagi: Lizuma pagasta bibliotēka, Gulbenes novada bibliotēka, Runča Misiņa lasīšanas stacijas