Iznākusi Antas Bergmanes sastādītā grāmata “Mūsu karoga stāsti: 1940-1991". Grāmatā savijas dažādi stāsti par cilvēkiem un notikumiem, kas neļāva mūsu valsts simbolam – karogam – zust no paaudžu atmiņas. Katra autora atsevišķais attiecīgā laika posma redzējums viņa acīm ir nepieciešams un saglabājams nākamajām paaudzēm.

Tagi: Vēsture, Latvijas vēsture